Warunki oraz tryb zawierania umów z odbiorcami reguluje Rozdział 3 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków - "Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług" oraz Ogólne warunki umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami. 

Dokumenty do pobrania

Komunikaty

ikona Podaj stan wodomierza
ikona Zgłoś awarię

Biuro Obsługi Klienta

Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o.
ul. Krótka 9 | 69-100 Słubice
tel. + 48 95 758 26 65 w.10
kontakt@zuws.pl | www.zuws.pl

Pracujemy od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.00 do 15.00.

Jakość wody

Aktualne taryfy

Oferty pracy

Podpisz umowę