Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach od listopada 2023 roku realizuje projekt pn. "Spotkania edukacyjne ze słubicką wodą".

To cykl wydarzeń o charakterze edukacyjno-ekologicznym, które są realizowane przez pracowników słubickich wodociągów na terenie gminy Słubice. Projekt skierowany jest do dzieci w wieku 5 -11 lat.

W trakcie spotkań dzieci zapoznają się z szeroko rozumianą gospodarką zasobami wodnym w gminie Słubice, w tym w szczególności: produkcją wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, jej uzdatnianiem, dystrybuowaniem, deficytem wody, ochroną zasobów wodnych i ich racjonalnym wykorzystaniem przez mieszkańców. Poruszone zostaną również tematy związane z dbałością o sieć kanalizacji sanitarnej, oczyszczania ścieków i pracy Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Słubicach.

W ramach projektu przewidziano również konkurs plastyczno-techniczny dla przedszkoli i szkół podstawowych oraz wycieczkę edukacyjną i piknik z wodociągowcami.

Projekt został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej. 

 

Wartość ogólna zadania: 49 211,37 zł

Koszt kwalifikowany: 40 099,00 zł

Dotacja ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Zielonej Górze: 29 789,10 zł

Czas realizacji projektu: XI 2023 roku - VI 2024 roku

 

Komunikaty

ikona Podaj stan wodomierza
ikona Zgłoś awarię

Biuro Obsługi Klienta

Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o.
ul. Krótka 9 | 69-100 Słubice
tel. + 48 95 758 26 65 w.10
kontakt@zuws.pl | www.zuws.pl

Pracujemy od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.00 do 15.00.

Jakość wody

Aktualne taryfy

Oferty pracy

Podpisz umowę