• Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach

  • tel. +48 95 758 26 65

Dane firmy

Zakład Usług Wodno-Ściekowych Spółka z o.o.
ul. Krótka 9
69-100 Słubice

 

tel. +48 95 758 26 65
www.zuws.pl
kontakt@zuws.pl

 

NIP: 598 00 03 799 | REGON: 210516385
PEKAO SA I O/Słubice 07 1240 3608 1111 0000 4338 0187

 

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000192465

 

Kapitał zakładowy: 22.033.000,00 PLN

Formularz kontaktowy