Warunki, które potencjalny odbiorca usług musi spełnić, aby dokonać przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Słubice, reguluje Rozdział 5 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków - "Warunki przyłączania do sieci".

Zapraszamy do pobrania formularzy wniosków:

  • wniosku (promesy) o zapewnienie dostawy wody i odprowadzania ścieków z nieruchomości nieobjętych planami miejscowego zagospodarowania przestrzennego,
  • wniosku o przyłączenie do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej
  • wniosku o montaż podwodomierza (wodomierze do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej, tzw. wodomierze ogrodowe).

Dokumenty do pobrania

Komunikaty

ikona Podaj stan wodomierza
ikona Zgłoś awarię

Biuro Obsługi Klienta

Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o.
ul. Krótka 9 | 69-100 Słubice
tel. + 48 95 758 26 65 w.10
kontakt@zuws.pl | www.zuws.pl

Pracujemy od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.00 do 15.00.

Jakość wody

Aktualne taryfy

Oferty pracy

Podpisz umowę