• Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach

  • tel. +48 95 758 26 65

Władze spółki

Nasze przedsiębiorstwo działa jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka prawa handlowego), której funkcjonowanie jest regulowane przez kodeks spółek handlowych.

Jedynym właścicielem spółki jest Gmina Słubice (100% udziałów). Organami spółki są Rada Nadzorcza oraz Zarząd - powoływane przez Zgromadzenie Wspólnika.

Zarząd:
Obecny zarząd jest jednoosobowy. Prezesem zarządu jest mgr inż. Kazimierz Góra

Rada Nadzorcza:
Wiesław Pniewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Maksymilian Wanago - członek

Piotr Lorkowski - członek

Ariel Gawęcki - przedstawiciel pracowników ZUWŚ Sp. z o.o.

Masz awarię ?

Skontaktuj się z nami, zajmiemy się tym!
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
Kasa jest czynna w godzinach od 7.30 do 14.30

tel. +48 95 758 26 65

Skorzystaj z formularza kontaktowego