Nasze przedsiębiorstwo działa jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka prawa handlowego), której funkcjonowanie jest regulowane przez kodeks spółek handlowych. Jedynym właścicielem spółki jest Gmina Słubice (100% udziałów).

Organami spółki są Rada Nadzorcza oraz Zarząd - powoływane przez Zgromadzenie Wspólnika.

Zarząd:
Obecny zarząd jest jednoosobowy.

mgr inż. Kazimierz Góra - prezes zarządu

 

Rada Nadzorcza:

Wiesław Pniewski - przewodniczący

Krystian Pastuszak - członek

Piotr Lorkowski - członek

Ariel Gawęcki - przedstawiciel pracowników ZUWŚ Sp. z o.o.

Komunikaty

Komunikat - 12.07.2024
12.07.2024

Dezynfekcja sieci wodociągowej Stare Biskupice, Nowe Biskupice, Drzecin

ikona Podaj stan wodomierza
ikona Zgłoś awarię

Biuro Obsługi Klienta

Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o.
ul. Krótka 9 | 69-100 Słubice
tel. + 48 95 758 26 65 w.10
kontakt@zuws.pl | www.zuws.pl

Pracujemy od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.00 do 15.00.

Jakość wody

Aktualne taryfy

Oferty pracy

Podpisz umowę