27.09.2023

Zaproszenie do pisemnego składania ofert na dostawę pn. Gadżety reklamowe (butelki/bidony do picia wody) związane z realizacją projektu pn. „Spotkania edukacyjne ze słubicką wodą” ” nr DTE/ZPP04/2023

Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach zaprasza do pisemnego składania ofert na dostawę pn. Gadżety reklamowe (butelki/bidony do picia wody) związane z realizacją projektu pn. „Spotkania edukacyjne ze słubicką wodą” w ramach postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z §5 ust. 2 „Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach”.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1000 sztuk butelek/bidonów do picia wody z oznakowaniem związanym z tematyką projektu pn. „Spotkania edukacyjne ze słubicką wodą”, którego realizacja odbędzie się w ramach dofinansowania z Programu Priorytetowego NFOŚiGW i WFOŚiGW w Zielonej Górze „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”.

Termin wykonania zamówienia:

W okresie 14 dni od zaakceptowania projektu przez Zamawiającego i przyjęcia zamówienia do realizacji.

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy złożyć do dnia 06.10.2023 roku za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: promocja@zuws.pl z dopisaną w tytule informacją - Oferta na dostawę pn.  Gadżety reklamowe (butelki/bidony do picia wody) związane z realizacją projektu pn. „Spotkania edukacyjne ze słubicką wodą” nr DTE/ZPP04/2023

Wszystkie niezbędne informacje znajdują się w załączniku.

Zapraszamy do składania ofert.

 

Dokumenty do pobrania

Komunikaty

ikona Podaj stan wodomierza
ikona Zgłoś awarię

Biuro Obsługi Klienta

Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o.
ul. Krótka 9 | 69-100 Słubice
tel. + 48 95 758 26 65 w.10
kontakt@zuws.pl | www.zuws.pl

Pracujemy od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.00 do 15.00.

Jakość wody

Aktualne taryfy

Oferty pracy

Podpisz umowę