• Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach

  • tel. / fax: +48 (95) 758 2665

Ważne komunikaty

Przerwa w dostawie wody w Świecku i na terenie byłego drogowego przejścia granicznego w Świecku

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w dniu 19.07.2018r. w Świecku będą prowadzone prace konserwacyjne na sieci wodociągowej. W związku z tym w godzinach 8.00-11.00 wystąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców Świecka oraz na terenie byłego drogowego przejścia granicznego w Świecku.

Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy!

Wykonanie modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Słubicach 

Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. "Wykonanie modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Słubicach"

UWAGA!!! Tymczasowe zmiany w dojeździe do biurowca ZUWŚ 

Informujemy, że w związku z prowadzonymi na terenie naszej Spółki pracami budowlano-rozbiórkowymi od 27.06.2018r. dojazd do biurowca słubickich wodociągów będzie ograniczony. Więcej szczegółowych informacji znajdą Państwo w zakładce AKTUALNOŚCI.

Projekt POliŚ.

"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Słubice"

Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach realizuje zadanie pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Słubice" w ramach działania 2.3 "Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach", oś priorytetowa II "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Czytaj więcej

Masz awarię ?

Skontaktuj się z nami, zajmiemy się tym!
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
Kasa jest czynna w godzinach od 7.30 do 14.30

tel. / fax: +48 (95) 758 2665

Skorzystaj z formularza kontaktowego