• Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach

  • tel. / fax: +48 (95) 758 2665

Ważne komunikaty

Unieważnienie postępowania na zadanie "Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach"

Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. odstępuje od udzielenia zamówienia  prowadzonego w trybie przetargu z wyłączeniem ustawy Pzp na realizację zadania pn. "Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach". Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Przetargi.

 

Informacja z publicznego otwarcia ofert w postępowaniu na dostawę energii elektrycznej na potrzeby ZUWŚ Sp. z o.o.

Zapraszamy do zapoznania się z informacją z publicznego otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu, z wyłączeniem ustawy Pzp, na realizację zadania pn. "Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Usług Wodno - Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach".
 

Projekt POliŚ.

"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Słubice"

Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach realizuje zadanie pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Słubice" w ramach działania 2.3 "Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach", oś priorytetowa II "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Czytaj więcej

Masz awarię ?

Skontaktuj się z nami, zajmiemy się tym!
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
Kasa jest czynna w godzinach od 7.30 do 14.30

tel. / fax: +48 (95) 758 2665

Skorzystaj z formularza kontaktowego