• Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach

  • tel. / fax: +48 (95) 758 2665

Ważne komunikaty

Remont sieci wodociągowej wraz z budową sieci wodno - kanalizacyjnej na ulicy Mieszka I i sieci wodociągowej w ulicy Konstytucji 3-go Maja w Słubicach realizowany według WARUNKÓW  KONTRAKTOWYCH FIDIC (czerwony) - INFORMACJA Nr 01 - autokorekta SIWZ IDW.

Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z INFORMACJĄ Nr 01 - autokorekta SIWZ IDW zauważonych przez Zamawiającego pomyłek pisarskich w SIWZ IDW w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, pn. ""Remont sieci wodociągowej wraz z budową sieci wodno - kanalizacyjnej na ulicy Mieszka I i sieci wodociągowej w ulicy Konstytucji 3-go Maja w Słubicach" realizowany według WARUNKÓW  KONTRAKTOWYCH FIDIC (czerwony)

Remont sieci wodociągowej wraz z budową sieci wodno - kanalizacyjnej na ulicy Mieszka I i sieci wodociągowej w ulicy Konstytucji 3-go Maja w Słubicach realizowany według WARUNKÓW  KONTRAKTOWYCH FIDIC (czerwony)

Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie przetargu na roboty budowlane, pn.: "Remont sieci wodociągowej wraz z budową sieci wodno - kanalizacyjnej na ulicy Mieszka I i sieci wodociągowej w ulicy Konstytucji 3-go Maja w Słubicach realizowany według WARUNKÓW  KONTRAKTOWYCH FIDIC (czerwony)"

Konkurs plastyczny rozstrzygnięty 

Znamy zwycięzców konkursu plastycznego zatytułowanego "Woda i ja - czyli jak nie marnować wody", zorganizowanego przez słubickie wodociągi! Nadesłano na niego ponad trzydzieści prac. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce AKTUALNOŚCI/KOMUNIKATY.

Sieć kanalizacyjna jak śmietnik? Sprawdź, czego nie wrzucać do WC

Jak ograniczyć awarie, do których dochodzi  na sieci kanalizacyjnej? Pomóc mogą w tym sami mieszkańcy gminy Słubice. W jaki sposób? Odpowiedź znajdą Państwo w zakładce "Aktualności"

UWAGA!!! KONKURS!!!

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Słubice do udziału w konkursie plastycznym pt. "Woda i ja - czyli jak nie marnować wody". 

26 stycznia 2018 roku dniem wolnym od pracy

Szanowni Państwo informujemy, że dzień 26 stycznia 2018 roku będzie w słubickich wodociagach dniem wolnym od pracy.

Przepraszamy za utrudnienia i zapraszamy do naszej siedziby w innym terminie. Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Projekt POliŚ.

"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Słubice"

W siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 8 września 2016 roku została podpisana przez Prezesa Zarządu Zakładu Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. Kaziemirza Górę umowa o dofinansowanie zadania pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Słubice" w ramach działania 2.3 "Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach", oś priorytetowa II "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Czytaj więcej

Masz awarię ?

Skontaktuj się z nami, zajmiemy się tym!
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
Kasa jest czynna w godzinach od 7.30 do 14.30

tel. / fax: +48 (95) 758 2665

Skorzystaj z formularza kontaktowego