• Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach

  • tel. +48 95 758 26 65

Ważne komunikaty

Informacja z otwarcia ofert ZP15/POIIS/2019

DOTYCZY POSTĘPOWANIA PN.: „WDROŻENIE INTELIGENTNEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA SIECIAMI WOD – KAN WRAZ Z MODUŁAMI NA OBSZARZE AGLOMERACJI SŁUBICE”.

W związku z otwarciem ofert, które odbyło się w dniu 15.04.2019 r. o godz.12.30 w siedzibie Spółki, działając na podstawie pkt. 14.1. SIWZ IDW, przekazujemy informację z procedury otwarcia ofert. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Aktualności/Przetargi Unijne.

Wyjaśnienie nr 01 do SIWZ w ramach postępowania ZP15/POIIS/2019 pn.: "Wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wod-kan wraz z modułami na obszarze aglomeracji Słubice"

Zapraszamy do zapoznania się z Informacją nr 01- WYJŚNIENIE NR 01, która stanowi odpowiedź na pytanie skierowane do Zamawiającego w ramach prowadzonego postępowania pn.: „WDROŻENIE INTELIGENTNEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA SIECIAMI WOD – KAN WRAZ Z MODUŁAMI NA OBSZARZE AGLOMERACJI SŁUBICE”. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Aktualności/Projekty Unijne/Przetargi.

 

Konkurs plastyczno-techniczny zatytułowany „Chcesz czysto mieć - dbaj o kanalizacyjną sieć" został rozstrzygnięty!

Do udziału w konkursie zostali zaproszeni wszyscy uczniowie klas IV ze szkół podstawowych z gminy Słubice. Tematem tegorocznego konkursu było stworzenie przestrzennego modelu sieci kanalizacji sanitarnej, a celem skierowanie uwagi młodych mieszkańców miasta na potrzebę odpowiedniego użytkowania instalacji i urządzeń wod-kan, ze szczególnym uwzględnieniem tego, co wrzucamy do WC i studzienek kanalizacyjnych, a także popularyzowanie wiedzy o ochronie środowiska, oczyszczaniu ścieków czy działalności miejskiej oczyszczalni ścieków. Jednym z celów, które przyświecały zorganizowaniu tego konkursu była również promocja projektu, realizowanego przez słubickie wodociągi i współfinansowanego z funduszy unijnych pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Słubice”. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Aktualności oraz Projekty Unijne 2014-2020.

Projekt POliŚ.

"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Słubice"

Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach realizuje zadanie pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Słubice" w ramach działania 2.3 "Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach", oś priorytetowa II "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Czytaj więcej

Masz awarię ?

Skontaktuj się z nami, zajmiemy się tym!
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
Kasa jest czynna w godzinach od 7.30 do 14.30

tel. +48 95 758 26 65

Skorzystaj z formularza kontaktowego