• Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach

  • tel. +48 95 758 26 65

Ważne komunikaty

Uwaga! W czwartek na os. Zielone Wzgórza w Słubicach wystąpi przerwa w dostawie wody

Informujemy, że 28.10.2021 roku (czwartek) wystąpi okresowa przerwa w dostawie wody dla mieszkańców osiedla Zielone Wzgórza w Słubicach. Przerwa spowodowana jest koniecznością wykonania prac konserwacyjnych na sieci wodociągowej. Utrudnienia potrwają w godzinach od 8.00 do 10.00. Po przywróceniu dostaw wody może wystąpić okresowe obniżenie jej ciśnienia i zmiana barwy.

Za wszelkie niedogodności serdecznie przepraszamy.

Uszkodzony wodociąg w Drzecinie. Przerwa w dostawie wody dla mieszkańców wsi

Informujemy, że firma zewnętrzna, wykonująca prace ziemne w Drzecinie, uszkodziła wodociąg. Z tego powodu w poniedziałek (25.10.2021 r.) wystąpiła przerwa w dostawie wody dla mieszkańców Drzecina. Utrudnienia potrwają do godz. 14.00. Ze względu na zakres prac podane godziny przerwy w dostawie wody mogą ulec zmianie. Po przywróceniu dostaw wody może wystąpić okresowe obniżenie jej ciśnienia i zmiana barwy.

Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Uwaga! Awaria wodociągu w Kunowicach

Informujemy, że w dniu 15 października 2021 roku firma zewnętrzna wykonująca roboty ziemne, uszkodziła sieć wodociągową w Kunowicach. W związku z tym w piątek (15.10.2021 r.) wystąpiła przerwa w dostawie wody dla mieszkańców wsi. Obecnie trwa usuwanie awarii przez pracowników ZUWŚ Sp. z o.o. Ze względu na zakres prac i spore uszkodzenie wodociągu  przywrócenie dostaw wody planowane jest około godziny 18.00. Termin ten jest orientacyjny i może wystąpić konieczność jego wydłużenia.

Po przywróceniu dostaw wody może wystąpić okresowe obniżenie jej ciśnienia i zmiana barwy.

Aktualizacja godz. 11.45

Wstrzymanie dostaw wody obejmie również mieszkańców osiedla Zielone Wzgórza oraz część mieszkańców ul. Sportowej w Słubicach.

Aktualizacja godz.13.30

Awaria została usunięta. Dostawy wody dla mieszkańców Kunowic, os. Zielone Wzgórza oraz ul. Sportowej w Słubicach zostały przywrócone.

 Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Projekt POliŚ.

"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Słubice"

Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach realizuje zadanie pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Słubice" w ramach działania 2.3 "Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach", oś priorytetowa II "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Czytaj więcej

Masz awarię ?

Skontaktuj się z nami, zajmiemy się tym!
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
Kasa jest czynna w godzinach od 7.30 do 14.30

tel. +48 95 758 26 65

Skorzystaj z formularza kontaktowego