• Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach

  • tel. +48 95 758 26 65

Ważne komunikaty

Informacja o wynikach postępowania pn.: "Projekt budowlany sieci wodociągowej na Osiedlu Północnym w Słubicach"

Zapraszamy do zapoznania się z INFORMACJĄ O WYNIKACH POSTĘPOWANIA  DTE/ZP02/2021 pn.: "Projekt budowlany sieci wodociągowej na Osiedlu Północnym w Słubicach", prowadzonego w ramach postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z §5 ust. 2 „Regulaminu udzielania zamówień publicznych udzielanych przez Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o.”. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Przetargi.

 

W dniach od 14 maja do 9 czerwca 2021 roku będzie zamknięty fragment ul. Konstytucji 3 Maja w Słubicach

Informujemy, że w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja przepompowni ścieków przy ulicy Konstytucji 3 Maja w Słubicach”, realizowanego przez firmę Smart-Instal Sp. z o.o. na zlecenie Zakładu Usług Wodno-Ściekowych, w dniach od 14 maja 2021 roku do 9 czerwca 2021 roku zostanie wyłączony z ruchu fragment ul. Konstytucji 3 Maja od skrzyżowania z ul. Witosa do skrzyżowania z ul. Wilczą. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Aktualności.

Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Informacja o wynikach postępowania DTE/ZP01/2021 pn.: "Załadunek, wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych po mechanicznym odwodnieniu z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Słubicach"

Zapraszamy do zapoznania się z Informacją o wynikach postępowania DTE/ZP01/2021 pn. "Załadunek, wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych po mechanicznym odwodnieniu z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Słubicach" prowadzonego w ramach postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z §5 ust. 2 „Regulaminu udzielania zamówień publicznych udzielanych przez Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o.”. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Przetargi.

Projekt POliŚ.

"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Słubice"

Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach realizuje zadanie pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Słubice" w ramach działania 2.3 "Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach", oś priorytetowa II "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Czytaj więcej

Masz awarię ?

Skontaktuj się z nami, zajmiemy się tym!
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
Kasa jest czynna w godzinach od 7.30 do 14.30

tel. +48 95 758 26 65

Skorzystaj z formularza kontaktowego