zuws.pl Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach
Aktualności
O firmie
Woda
Kanalizacja
ISO
Projekty unijne
Usługi
Pomoc
Kontakt
Sprzedaż w trybie aukcji koparko – ładowarki CATERPILLAR 428C
2015093008372120150928_124453.jpg ZAPROSZENIE DO AUKCJI

Zakład Usług Wodno – Ściekowych Sp. z o.o. z siedzibą w Słubicach przy ulicy Krótkiej 9,informuje o sprzedaży w trybie aukcji koparko – ładowarki CATERPILLAR 428C

1. Sprzedający:

Zakład Usług Wodno – Ściekowych Sp. z o.o., ul. Krótka 9, 69-100 Słubice, tel./fax. 95 758 26 65
e-mail: kontakt@zuws.pl, www.zuws.pl

2. Opis pojazdu:

1) dane pojazdu:

Marka, typ, model – CATERPILLAR 428C, numer fabryczny 2CR21476, rok budowy 2000r., stan licznika 11583 mtg, układ jezdny kołowy, silnik – zapłon samoczynny 53,5kW, masa dopuszczalna 9700kg.

2) stan techniczny:

Sprawna. Dostateczny stan techniczny. Luzy w połączeniach elementów roboczych. Ślady wycieku oleju hydraulicznego na połączeniach instalacji. Ogumienie kół – stan niedostateczny (spękania i ubytki gumy). Silnik wymaga naprawy eksploatacyjnej – zdemontowany termostat z uwagi na przegrzewanie się silnika. Przy dłuższej pracy, w skutek rozgrzania oleju występują wycieki powodujące spadek ciśnienia układu hydraulicznego i ograniczenia ruchu łyżki ładowarki oraz koparki. Konstrukcja stalowa wymaga zabiegów konserwacyjnych. Reasumując, koparko – ładowarka wymaga przeprowadzenia kompleksowego przeglądu technicznego
z naprawami eksploatacyjnymi układu hydraulicznego oraz silnika.

3. Miejsce i termin oględzin przedmiotu aukcji.

Przedmiot aukcji można oglądać na terenie Zakładu Usług Wodno – Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach przy ulicy Krótkiej 9 do dnia aukcji w godzinach od 7:00 do 15.00 od poniedziałku do piątku.

4. Cena wywoławcza.

Cena wywoławcza pojazdu wynosi 37 700,00 zł (słownie złotych: trzydzieści siedem tysięcy siedemset).

5. Informacje dotyczące wadium.

Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wniesienie wadium w wysokości 3 770,00 zł. Wadium przepada jeżeli licytant, po wygraniu aukcji nie podpisze umowy. Wadium należy wpłacić do dnia 9 października 2015 r. do godz. 10.00 w kasie Zakładu lub na rachunek bankowy Zakładu: Bank PEKAO SA I O/Słubice 07 1240 3608 1111 0000 4338 0187. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej lub Uczestnik aukcji, który wygrał aukcję, uchyli się od zawarcia umowy.

6. Informacje dotyczące aukcji.

Aukcja odbędzie się w siedzibie Zakładu Usług Wodno – Ściekowych Sp. z o.o. przy ul. Krótkiej 9 w Słubicach w dniu 9 października 2015 r. o godz. 11.00. Aukcja rozpoczyna się od podania ceny wywoławczej przedmiotu sprzedaży. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej. Z chwilą przybicia następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu aukcji. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego aukcję, nie dłuższym niż 7 dni. Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia aukcji z podaniem przyczyny.

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu aukcji udziela kierownik ds. tech.-ekspl. ZUWŚ – Dariusz Kuczyński, telefon 607 865 993, e-mail: kierownik@zuws.pl.
  
Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach | ul. Krótka 9 | 69-100 Słubice | tel/fax: 0048 95 758 2665  | Zuws.pl | kontakt@zuws.pl

^ Przejdź do góry strony