• Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach

  • tel. / fax: +48 (95) 758 2665

Ważne komunikaty

    

Rozpoczyna się remont kanalizacji sanitarnej w Słubicach

Sieć kanalizacji sanitarnej w Słubicach będzie modernizowana. To największy w historii miasta remont, w ramach którego prace będą prowadzone na 45 ulicach i obejmą renowację 21,5 km sieci kanalizacyjnej.

„Remont sieci wodociągowej wraz z budową sieci wodno-kanalizacyjnej na ulicy Mieszka I i budową sieci wodociągowej w ulicy Konstytucji 3-go Maja w Słubicach” realizowany wg warunków kontraktowych FIDIC (czerwony) - unieważnienie przetargu

Zapraszamy do zapoznania się z informacja o unieważnieniu postępowania ZP10/POIIS/2018 w zakresie obejmującym drugą część zamówienia pn. „Remont sieci wodociągowej wraz z budową sieci wodno-kanalizacyjnej na ulicy Mieszka I i budową sieci wodociągowej w ulicy Konstytucji 3-go Maja w Słubicach”. 

Lista rankingowa wykonawców oraz wynik oceny ofert w zakresie przesłanek odrzucenia ZP9/POIIS/2018

Zapraszamy do zapoznania się z informacją dotyczą postępowania
pn.: „WYKONANIE MODERNIZACJI I ROZBUDOWY  OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SŁUBICACH” ZP9/POIIS/2018 zamieszczoną w zakładce Projekty Unijne/Przetargi. 

 

 

Projekt POliŚ.

"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Słubice"

Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach realizuje zadanie pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Słubice" w ramach działania 2.3 "Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach", oś priorytetowa II "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Czytaj więcej

Masz awarię ?

Skontaktuj się z nami, zajmiemy się tym!
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
Kasa jest czynna w godzinach od 7.30 do 14.30

tel. / fax: +48 (95) 758 2665

Skorzystaj z formularza kontaktowego