• Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach

  • tel. +48 95 758 26 65

Ważne komunikaty

Przerwa w dostawie wody w nocy z poniedziałku na wtorek (10-11.08.2020 roku)

Informujemy, że w związku z prowadzonymi przełączeniami do nowej sieci wodociągowej w nocy z poniedziałku na wtorek (10-11.08.2020 roku) wystąpi nocna przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ulic: Nadodrzańskiej, Kopernika, Mickiewicza, Szamarzewskiego, Wałowej w Słubicach. Utrudnienia planowane są w godzinach 22.00 - 6.00. Ze względu na zakres i charakter prowadzonych robót w trakcie prac może wystąpić konieczność chwilowego wstrzymania dostaw wody dla budynków usytuowanych przy ulicach przyległych, a także całego miasta.

W mieście odbywają się przełączenia nowej sieci wodociągowej, która została wybudowana w ramach realizowanego przez naszą Spółkę projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Słubice”, współfinansowanego ze środków unijnych.

Prowadzone prace są niezbędne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania całej sieci wodociągowej. Aby zminimalizować uciążliwości dla mieszkańców roboty będą odbywały się w porze nocnej. Po przywróceniu dostaw wody może wystąpić okresowe obniżenie jej ciśnienia oraz zmiana barwy.

Za wszelkie niedogodności serdecznie przepraszamy. 

Uwaga! Przerwy w dostawie wody na ul. Konstytucji 3 Maja i Drzymały

Informujemy, że z powodu awarii, do której doszło na sieci wodociągowej w Słubicach w piątek (7.08.2020) wystąpią przerwy w dostawie wody dla mieszkańców ulic: Konstytucji 3 Maja oraz Drzymały

Ze względu na zakres prac możliwe jest również okresowe wstrzymanie dostaw wody dla mieszkańców pobliskich ulic lub w szczególnym przypadku całego miasta. Prace naprawcze na sieci wodociągowej już zostały wdrożone i mogą potrwać do godziny 15.00.

Po przywróceniu dostaw wody możliwe jest krótkotrwałe obniżenie jej ciśnienia oraz zmiana barwy. 

Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy.  

Uwaga!!! Woda w Słubicach, Kunowicach, Pławidle, Nowym Lubuszu i Kolonii Nowy Lubusz nadaje się do spożycia

Informujemy, że w pobranych w dniu 4.08.2020 roku próbkach wody z publicznego wodociągu w Słubicach nie stwierdzono przekroczeń parametrów bakteriologicznych. Woda nadaje się do spożycia i odpowiada normom zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Na tej podstawie w dniu 6.08.2020 roku, po otrzymaniu wyników jakości wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał decyzję o przydatności wody do spożycia z publicznego wodociągu w Słubicach. Dotyczy to mieszkańców Słubic, Nowego Lubusza, Kolonii Nowy Lubusz, Pławidła, Kunowic. Oznacza to, że woda dostarczana z publicznego wodociągu w Słubicach nadaje się do spożycia.

Za dotychczasowe utrudnienia przepraszamy.

 

Projekt POliŚ.

"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Słubice"

Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach realizuje zadanie pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Słubice" w ramach działania 2.3 "Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach", oś priorytetowa II "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Czytaj więcej

Masz awarię ?

Skontaktuj się z nami, zajmiemy się tym!
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
Kasa jest czynna w godzinach od 7.30 do 14.30

tel. +48 95 758 26 65

Skorzystaj z formularza kontaktowego