• Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach

  • tel. +48 95 758 26 65

Ważne komunikaty

Uwaga!!! Poprawa jakości wody - woda zdatna do picia w Słubicach, Kunowicach, Pławidle, Nowym Lubuszu i Kolonii Nowy Lubusz

Informujemy, że pobrane w dniu 30.07.2021 roku próbki wody z publicznego wodociągu w Słubicach mają dobry wynik badania mikrobiologicznego, nie stwierdzono w nich przekroczeń parametrów bakteriologicznych. Woda nadaje się do spożycia i odpowiada normom zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W dniu 02.08.2021 roku, po otrzymaniu wyników jakości wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach wydał decyzję o przydatności wody do spożycia z publicznego wodociągu w Słubicach. Dotyczy to mieszkańców Słubic, Nowego Lubusza, Kolonii Nowy Lubusz, Pławidła, Kunowic.

Za dotychczasowe utrudnienia serdecznie przepraszamy.

 

Informacja o wynikach postępowania nr DTE/ZP05/2021 pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ulicy Kopernika w Słubicach metodą przewiertu sterowanego”

Zapraszamy do zapoznania się z informacją o wynikach postępowania nr DTE/ZP05/2021 pn. „Budowa sieci wodociągowej w ulicy Kopernika w Słubicach metodą przewiertu sterowanego”, prowadzonego w ramach postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z §5 ust. 1 „Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Zakład Usług Wodno-Ściekowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Słubicach”. Więcej inforamcji znajduje się w zakładce Przetargi.

Zawiadomienie o wynikach postępowania nr DTE/ZP04/2021 "Budowa zbiorników wody i stacji podnoszenia ciśnienia w Słubicach oraz magistrali wodociągowej Słubice-Kunowice"

Zapraszamy do zapoznania się z informacją o wynikach postępowania nr DTE/ZP04/2021 pn. „Budowa zbiorników wody i stacji podnoszenia ciśnienia w Słubicach oraz magistrali wodociągowej Słubice-Kunowice” prowadzonego w ramach postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z §5 ust. 1 „Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Zakład Usług Wodno-Ściekowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Słubicach”. Więcej informacji znajduje się w zakładce Przetargi.

Projekt POliŚ.

"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Słubice"

Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach realizuje zadanie pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Słubice" w ramach działania 2.3 "Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach", oś priorytetowa II "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Czytaj więcej

Masz awarię ?

Skontaktuj się z nami, zajmiemy się tym!
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
Kasa jest czynna w godzinach od 7.30 do 14.30

tel. +48 95 758 26 65

Skorzystaj z formularza kontaktowego