• Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach

  • tel. +48 95 758 26 65

Co? Gdzie? Kiedy? Czyli kilka słów o remoncie słubickich wodociągów

20-05-2020

Modernizacja słubickich wodociągów to jedno z zadań realizowanych w ramach  projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Słubice”. Obejmuje ono modernizację 8 km sieci wodociągowej na terenie miasta, w tym większość w jego centrum. Inwestycja jest na ukończeniu, głównemu wykonawcy robót, firmie Gorem Sp. z o.o. z Gdańska, pozostało  do ukończenia zadania około 10%. Koszt modernizacji sieci wodociągowej to ponad 7 mln złotych.

Wielu mieszkańców niepokoi fakt, że w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi i modernizacyjnymi na sieci wodociągowej na terenie Słubic występują utrudnienia w ruchu miejskim, występują okresowe przerwy w dostawach wody. Dlatego zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat realizacji tej inwestycji.

Jakie są utrudnienia i gdzie występują?

- Utrudnienia występują na ulicach, na których prowadzone są bezpośrednie roboty związane z remontem lub budową wodociągów, są to wykopy, wycinki w asfalcie, ograniczanie dostępności poszczególnych fragmentów jezdni i chodników.

- Prace budowlane, ziemne i montażowe, prowadzone są zgodnie z ustalonym w ramach projektu harmonogramem.

- Obecnie prace prowadzone są na ulicy 1-go Maja w Słubicach. Do wymiany zostało tam 800 metrów starego wodociągu ( wymieniono już 300 metrów).

- Do października 2020 roku prace będą prowadzone w obrębie centrum miasta, na ulicach: Chrobrego, Chopina, Seelowskiej, Podchorążych, Słowackiego, Dąbrówki, Mickiewicza, Kopernika, Konstytucji 3 Maja, Wojska Polskiego, 1- go Maja, Daszyńskiego, Narutowicza, Wojska Polskiego, Wawrzyniaka, Witosa, pl. Wolności, pl. Bohaterów, Mieszka I. Na tej ostatniej ulicy w ramach prowadzonych prac nie tylko wybudowano nowy wodociąg, ale również kanalizację sanitarną.

- Ostatnim krokiem w pracach prowadzonych przy modernizacji sytemu wodociągowego w Słubicach będzie przełączenie do budynków mieszkańców Słubic ponad 300 przyłączy ze starej sieci wodociągowej na nową. Prace te wiążą się z koniecznością fizycznego przełączenia przyłączy i zamknięciem fragmentów starego wodociągu, a uruchomieniem nowego.

Metoda bezwykopowa z „wykopami”?

- Większość prac jest prowadzona metodą bezwykopową, polegającą na przewiercie sterowanym. Oznacza to, że większość prac odbywa się pod powierzchnią ziemi i prowadzona jest pod odpowiednim nadzorem ludzi i sprzętu. Jednak, żeby sprzęt mógł bezawaryjnie oraz zgodnie z opracowanym projektem budowlanym pracować, potrzebne są otwarte wykopy, tzw. komory, przez które urządzenia są wprowadzane. Dzięki temu w mieście nie pojawiają się ciągnące się wzdłuż wielu ulic wykopy, a jedynie rozmieszczone punktowo komory.

- Jeżeli jest to możliwe prace są prowadzone nocą, by minimalizować uciążliwości i ograniczenia w dostawach wody dla mieszkańców. Nie zawsze jednak zakres i charakter prac pozwala pracować w ograniczonej porą nocną widoczności.

- Wszelkie prace są prowadzone na „żywym organizmie”, to znaczy, że cały czas system wodociągowy pracuje w pełnym zakresie, woda o odpowiednich parametrach (co potwierdzają prowadzone m.in. przez sanepid badania) jest dostarczana mieszkańcom. Jedynie w momentach przełączeń starego wodociągu na nowy lub w przypadku wystąpienia awarii (na które ani władze miasta, ani mieszkańcy, ani pracownicy wodociągów nie mają wpływu) konieczne jest okresowe, zazwyczaj krótkotrwałe, wstrzymanie dostaw wody.

Dlaczego wykopy (komory) nie są trwale "zamykane"?

- Dla wykonawcy robót bardzo istotne jest, by przez cały czas ich prowadzenia mieć możliwość dostępu do każdego miejsca związanego z siecią wodociągową.

- Tam, gdzie roboty były prowadzone metodą otwartych wykopów, nie ma możliwości (do zakończenia wszystkich prac na sieci wodociągowej) odtworzenia nawierzchni ani stałego, trwałego zabezpieczenia miejsca, ponieważ wykopy punktowe są konieczne do stałego nadzorowania prowadzonych prac, wprowadzania ewentualnych poprawek, czy też przełączania przyłączy ze starej sieci wodociągowej na nową.

Ile czasu potrwa remont wodociągów?

- Prace modernizacyjne i budowlane na sieci wodociągowej miały zakończyć się w lipcu, ale potrwają do października 2020 roku. Przesunięcie terminu zakończenia prac wiąże się m.in. z wystąpieniem stanu epidemii. Na wniosek wykonawcy oraz za zgodą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, termin wykonania wszystkich prac został wydłużony.

Czy ulice w mieście zostaną uporządkowane?

- Główny wykonawca, niezwłocznie po zakończeniu robót, będzie odtwarzał nawierzchnie ulic, przywracając ich stan do tego sprzed remontu. Obecnie stosowane są rozwiązania zastępcze, w postaci zabezpieczania otwartych wykopów barierami i specjalnym oznakowaniem, tymczasowego zasypywania powstających nierówności w asfalcie, układania kratki brukowej, zasypywania żwirem i piaskiem, ponieważ roboty w wielu miejscach wymagają ponownego szybkiego dostępu do wodociągu i przeprowadzania niezbędnych kontroli i prac.

Za wszelkie utrudnienia mieszkańców Słubic serdecznie przepraszamy.

Od 2017 roku Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. realizuje projekt pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Słubice”, współfinansowany z funduszy unijnych - Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, który ma na celu poprawę i zabezpieczenie dostaw wody oraz odbioru ścieków na terenie naszej gminy. Projekt zgodnie z umową i aneksem zawartym z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zakończy się w grudniu 2020 roku. Wszystkie prace (w tym poprawki, uzupełnienie, badania wody itd.) prowadzone na sieci wodociągowej mają potrwać do października 2020 roku. Koszt projektu to 68 mln zł, dofinansowanie unijne wynosi ponad 35 mln zł.

 

Masz awarię ?

Skontaktuj się z nami, zajmiemy się tym!
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
Kasa jest czynna w godzinach od 7.30 do 14.30

tel. +48 95 758 26 65

Skorzystaj z formularza kontaktowego