• Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach

  • tel. +48 95 758 26 65

Zbliżamy się do końca realizacji projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Słubice"

29-04-2021

Dobiega końca remont i uszczelnianie 21,5 kilometrów kanalizacji sanitarnej. Renowacja rurociągu była prowadzona na 45 słubickich ulicach. Wymieniono 670 przyłączy kanalizacyjnych oraz ponad pół tysiąca studni kanalizacyjnych. Dodatkowo 10 przepompowni ścieków objęto nowoczesnym systemem monitoringu i zdalnego sterowania, a 5 studni kanalizacyjnych na terenie Słubic wyposażono w specjalny system informujący o przepełnieniu kanału w sytuacjach awaryjnych.

To zadanie jest ostatnim etapem realizacji przez słubickie wodociągi projektu współfinansowanego z funduszy unijnych pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Słubice”.

Obecnie trwa czyszczenie i renowacja przyłączy kanalizacyjnych. Przyłącze kanalizacyjne to rurociąg łączący wewnętrzną instalację kanalizacyjną w budynku odbiorcy z miejską siecią kanalizacyjną.  Wszystkie prace związane z siecią kanalizacji sanitarnej wykonuje w ramach projektu firma CONS CONTROL SYSTEM z Czerwieńska.

- Tak ogromna inwestycja już przynosi wymierne efekty. Dzięki sprawdzeniu kanałów, ich oczyszczeniu i uszczelnieniu odnotowujemy mniejsze rozwodnienie ścieków wodami podskórnymi i opadowymi - wyjaśnia kierownik ZUWŚ Sp. z o.o. Dariusz Kuczyński. Wpływa to korzystnie na cały proces biologicznego oczyszczania ścieków. Monitoring przepompowni ścieków sprawia, że wszelkie niepokojące przekroczenia, zatrzymania przepompowni są odnotowywane na bieżąco, a pracownicy wodociągów (odpowiedzialni za niezakłóconą pracę systemu kanalizacyjnego), mogą szybko i sprawnie analizować dane i zapobiegać ewentualnym awariom.

Całkowita wartość projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Słubice” wynosi 68 555 304,01 zł, z czego 35 114 200, 55 mln złotych stanowi kwota unijnej dotacji. Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej to koszt ponad 38 mln złotych.

Projekt jest realizowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Fot.arch.ZUWŚ Sp. z o.o.

Materiał filmowy słubickiej telewizji HTS

Masz awarię ?

Skontaktuj się z nami, zajmiemy się tym!
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
Kasa jest czynna w godzinach od 7.30 do 14.30

tel. +48 95 758 26 65

Skorzystaj z formularza kontaktowego