• Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach

 • tel. +48 95 758 26 65

POIiŚ 2007-2013

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Projekt 1. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Słubice – przygotowanie dokumentacji.
 
1. Informacje ogólne o projekcie

 • Informacje o podpisaniu umowy  dofinansowaniu
 • Kamienie milowe
 • Aktualności

2. Zamówienia w ramach projektu

 • Regulamin udzielania zamówień
 • Zamówienia udzielane na podstawie wewnętrznego regulaminu
 • Rozeznanie rynku (poniżej 30.000 euro)
  • Procedura 3/2014. „Kompleksowe rozliczanie projektu ze środków UE na przygotowanie dokumentacji, opracowanie Studium Wykonalności wraz z Analizą kosztów i korzyści oaz opracowanie Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia w ramach planowanego projektu inwestycyjnego” 
   • Zaproszenie do składania oferty w trybie  rozeznania Rynku
   • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
 • Przetarg sektorowy (poniżej kwot o których mowa w art. 11 ust 8 Ustawy PZP):
  • Procedura 1/2014. Wykonanie dokumentacji projektowej dla Projektu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Słubice – przygotowanie dokumentacji; Część 1: Oczyszczalnia ścieków” 
   • Ogłoszenie o zamówieniu
   • Otwarcie ofert
   • Ogłoszenie wyników
 • Procedura 2/2014. „Wykonanie dokumentacji projektowej dla Projektu Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w aglomeracji Słubice- przygotowanie dokumentacji; Część 2: sieci wodno-kanalizacyjne”
  • Ogłoszenie o zamówieniu
  • Otwarcie ofert
  • Ogłoszenie wyników
 • Procedura  4/2015. Nadzór nad pracami projektowymi,  dla Projektu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Słubice – przygotowanie dokumentacji - ekspertyzy opracowanej dokumentacji projektowej pod względem jej kompletności i zgodności z SIWZ oraz  obowiązującymi wymogami prawa”
  • Ogłoszenie o zamówieniu (dopiero planowany)
  • Otwarcie ofert (dopiero planowany)
  • Ogłoszenie wyników (dopiero planowany)

Masz awarię ?

Skontaktuj się z nami, zajmiemy się tym!
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
Kasa jest czynna w godzinach od 7.30 do 14.30

tel. +48 95 758 26 65

Skorzystaj z formularza kontaktowego