• Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach

 • tel. +48 95 758 26 65

Oferta pracy - specjalista ds. promocji, obiegu dokumentów oraz kadrowych

13-10-2016

W związku z dynamicznym rozwojem oraz nowymi zadaniami w branży wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Słubice, Zakład Usług Wodno – Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalista ds. promocji, obiegu dokumentów oraz kadrowych. 

Miejsce zatrudnienia: Jednostka Realizująca Projekt "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Słubice"

Miejsce pracy: miasto i gmina Słubice

ZAKRES OBOWIĄZKÓW: 

 • prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Słubice” zgodnie z zasadami promocji i oznakowania w Programie Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020
 • raportowanie i archiwizowanie działań informacyjnych i promocyjnych,
 • organizacja przepływu informacji z zakresu realizacji Projektu,
 • nadzór nad przepływem informacji pomiędzy osobami zaangażowanymi w projekt,
 • współpraca przy redagowaniu materiałów na stronę internetową JRP,
 • nadzór nad kompletowaniem i archiwizowaniem dokumentacji JRP,
 • rejestracja i przepływ dokumentacji w trakcie procedur JRP,
 • organizacja i obsługa techniczna zebrań JRP,
 • monitorowanie czasu pracy członków JRP,
 • dbanie o wizerunek spółki

OD KANDYDATA OCZEKUJEMY: 

 • wykształcenie minimum średnie,
 • znajomość zasad promocji i oznakowania projektów w Programach finansowanych ze środków Unii Europejskiej,
 • znajomość zagadnień marketingu, reklamy i PR,
 • znajomość funkcjonowania Social Media,
 • kreatywność i umiejętność organizacji pracy,
 • konsekwencja w osiąganiu celów,
 • umiejętność obsługi komputera w stopniu niezbędnym do sprawnej realizacji powierzonych obowiązków,
 • odporność na stres w sytuacjach awaryjnych,
 • dobry stan zdrowia,
 • prawo jazdy kategorii „B”,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • prawo do korzystania w pełni z praw publicznych

 OSOBIE ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU OFERUJEMY:

 • stabilną pracę podczas realizacji projektu w perspektywie do roku 2020,
 • możliwość zatrudnienia na pełny etat w ZUWŚ Sp. z o.o. po zakończeniu projektu,
 • możliwość rozwoju i podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 • bardzo dobre warunki socjalne.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie ofert wraz z niżej wymienionymi załącznikami w zamkniętych kopertach z dopiskiem„Rekrutacja – specjalista PR” do dnia 31 października 2016 roku, godzina 12:00 na adres Spółki: Zakład Usług Wodno – Ściekowych Sp. z o.o. , ul. Krótka 9, 69-100 Słubice

Wymagane załączniki:

 • CV oraz list motywacyjny,
 • dokumenty poświadczające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.
 • oświadczenie o niekaralności.

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2016r., Dz. U. poz. 922).

ZUWŚ Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Zainteresowanych informujemy, iż nadesłanych ofert nie zwracamy.

Masz awarię ?

Skontaktuj się z nami, zajmiemy się tym!
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
Kasa jest czynna w godzinach od 7.30 do 14.30

tel. +48 95 758 26 65

Skorzystaj z formularza kontaktowego