• Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach

 • tel. +48 95 758 26 65

Galeria

 • Galeria (POIiŚ 2014 – 2020)

 • Modernizacja i rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków

 • Nowoczesny tabor współfinansowany z funduszy unijnych

 • Galeria projektu POIiŚ 2014-2020

  Dodano: Renowacja kanalizacji sanitarnej

 • Modernizacja oczyszczalni ścieków

 • Awaria sieci na rogu ulic Kilińskiego i Wandy

 • Awaria sieci przy ul. Konstytucji 3-go Maja

 • Wymiana studzienek na ul. Słowackiego

 • Prace przy nawadnianiu boisk sportowych OSiR-u

Masz awarię ?

Skontaktuj się z nami, zajmiemy się tym!
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
Kasa jest czynna w godzinach od 7.30 do 14.30

tel. +48 95 758 26 65

Skorzystaj z formularza kontaktowego