• Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach

  • tel. +48 95 758 26 65

Zawieranie umów

Warunki oraz tryb zawierania umów z odbiorcami reguluje rozdział III "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków" - Szczegółowe warunki i tryb zawierania oraz rozwiązywania umów z odbiorcami. Zachęcamy do dokładnego zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Umów na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków. 

Warunki oraz tryb zawierania umów z odbiorcami reguluje rozdział III "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków" - Szczegółowe warunki i tryb zawierania oraz rozwiązywania umów z odbiorcami. Zachęcamy do dokładnego zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Umów na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków. 

Masz awarię ?

Skontaktuj się z nami, zajmiemy się tym!
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
Kasa jest czynna w godzinach od 7.30 do 14.30

tel. +48 95 758 26 65

Skorzystaj z formularza kontaktowego