• Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach

  • tel. +48 95 758 26 65

Regulamin udzielania zamówień

Regulamin udzielania zamówień

Regulamin udzielania zamówień przez ZUWŚ Sp. z o.o.

Pliki do pobrania:

Zgodnie z art. 132 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zakład Usług Wodno – Ściekowych Sp. z o. o. w Słubicach uznany jest za Zamawiającego Sektorowego.  

W związku z powyższym, Spółka realizuje zamówienia na usługi, dostawę towarów oraz roboty budowlane na podstawie "Regulaminu udzielania zamówień przez ZUWŚ Sp. z o.o. nieobjętych ustawą z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych". 

Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb udzielania przez Spółkę zamówień na usługi, dostawę towarów oraz roboty budowlane, w przypadkach, gdy zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego wyłączone jest obowiązkowe stosowanie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Masz awarię ?

Skontaktuj się z nami, zajmiemy się tym!
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
Kasa jest czynna w godzinach od 7.30 do 14.30

tel. +48 95 758 26 65

Skorzystaj z formularza kontaktowego