• Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach

  • tel. +48 95 758 26 65

Informacja nr  1 - Wyjaśnienie nr 01 do SIWZ ZP17/POIIS/2019

17-07-2019

INFORMACJA NR 1 - WYJAŚNIENIE Nr 01 do SIWZ

Znak: ZP17/POIIS/2019 dotyczy postępowania pn.: „DOSTAWA SAMOCHODU DO 3,5 TONY Z ZABUDOWĄ DO INSPEKCJI TV KANALIZACJI ORAZ DIAGNOSTYKI SIECI WODOCIĄGOWEJ”

Postępowanie prowadzone w trybie Przetargu nieograniczonego zgodnie z § 6 „Regulaminu udzielania zamówień przez spółkę Zakład Usług Wodno – Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych” z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2015r., Dz. U. poz. 2164).

W związku z zapytaniem z dnia 17.07.2019 roku, działając na podstawie Rozdziału 8.2 SIWZ, pn. „Wyjaśnienia do SIWZ” udzielamy odpowiedzi na  pytania Wykonawcy. Treść udzielonego wyjaśnienia jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu i wchodzi w skład SIWZ jako doprecyzowanie TOM I SIWZ IDW – Opis Przedmiotu Zamówienia.

Udzielone odpowiedzi mają charakter doprecyzowujący, dlatego termin składania ofert pozostaje bez zmian. Szczegóły znajdą Państwo w załączniku. 

 

 

Masz awarię ?

Skontaktuj się z nami, zajmiemy się tym!
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
Kasa jest czynna w godzinach od 7.30 do 14.30

tel. +48 95 758 26 65

Skorzystaj z formularza kontaktowego