• Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach

  • tel. +48 95 758 26 65

Informacja o udzieleniu zamówienia nr DTE/ZP05/2021 na „Budowę sieci wodociągowej w ulicy Kopernika w Słubicach metodą przewiertu sterowanego”

23-08-2021

Informujemy, że w dniu 23 sierpnia 2021 roku w siedzibie Spółki, w ramach postępowania, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. „Budowa sieci wodociągowej w ulicy Kopernika w Słubicach metodą przewiertu sterowanego” została podpisana umowa na roboty budowlane. Wykonawcą przedmiotowego zadania została firma SMART-INSTAL Sp. z o.o. z Gorzowa Wlkp.

Przedmiot zamówienia obejmuje: budowę sieci wodociągowej w ulicy Kopernika w Słubicach metodą przewiertu sterowanego, zgodnie z projektem budowlanym, a także roboty drogowe – rozbiórka nawierzchni, czasowa organizacja ruchu, oznakowanie, roboty ziemne – wykopy kontrolne w celu lokalizacji uzbrojenia, komory robocze, ułożenie przewiertem sterowanym sieci wodociągowej PE 100 SDR 17 PN 10 dz. 160 mm o długości 524 mb, próby szczelności, pomiar geodezyjny, roboty ziemne odtworzeniowe.

Całkowita wartość zamówienia wynosi  brutto: 244 155,00 zł zł, netto: 198 500,00 zł, VAT: 45 655,00 zł.

Wszystkie informacje znajdują się w załączniku.

 

Masz awarię ?

Skontaktuj się z nami, zajmiemy się tym!
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
Kasa jest czynna w godzinach od 7.30 do 14.30

tel. +48 95 758 26 65

Skorzystaj z formularza kontaktowego