• Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach

  • tel. +48 95 758 26 65

Informacja o udzieleniu zamówienia nr DTE/ZP04/2021 na "Budowę stacji podnoszenia ciśnienia i zbiorników wody w Słubicach oraz magistrali wodociągowej Słubice-Kunowice"

18-08-2021

Informujemy, że w dniu 18 sierpnia 2021 roku w siedzibie Spółki, w ramach postępowania, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. "Budowa stacji podnoszenia ciśnienia i zbiorników wody w Słubicach oraz magistrali wodociągowej Słubice-Kunowice" została podpisana umowa na roboty budowlane. Wykonawcą przedmiotowego zadania została firma Hydro-Marko Sp. z o.o. Sp. k. z Jarocina.

Przedmiot zamówienia obejmuje: budowę, dostawę i montaż kompletnie wyposażonej kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia wody o wydajności Q=88,43m3/h i wysokości podnoszenia H=5,7 bar. Stacja wyposażona w zestaw pięciu pomp o mocy 5 x 5,5kW. Budowę, dostawę i montaż dwóch zbiorników stalowych buforowych na wodę uzdatnioną o pojemności 2x150m3, budowę rurociągów międzyobiektowych, linii sterowniczych i zasilających, budowę ogrodzenia i zagospodarowanie terenu kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia, budowę sieci magistralnej wodociągowej PE 100 SDR 17 PN 10 dz225 o łącznej długości 2 615,50 mb metodą przewiertu sterowanego wraz z podłączeniem do istniejącej infrastruktury wodociągowej w miejscowości Kunowice,  podłączenie i uruchomienie stacji podnoszenia ciśnienia i zbiorników do istniejącej infrastruktury wodociągowej, wykonanie węzła zasuw od strony stacji podnoszenia ciśnienia oraz od strony istniejącej infrastruktury wodociągowej w miejscowości Kunowice.

Całkowita wartość zamówienia wynosi  brutto: 3 163 560,00 zł, netto: 2 572 000,00 zł, VAT: 591 560,00 zł.

Wszystkie informacje znajdują się w załączniku.

Masz awarię ?

Skontaktuj się z nami, zajmiemy się tym!
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
Kasa jest czynna w godzinach od 7.30 do 14.30

tel. +48 95 758 26 65

Skorzystaj z formularza kontaktowego