• Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach

  • tel. +48 95 758 26 65

Zawiadomienie o wynikach postępowania nr DTE/ZP06/2021 "Remont sieci wodociągowej w miejscowości Świecko metodą przewiertu sterowanego"

20-09-2021

Zapraszamy do zapoznania się z informacją o wynikach postępowania nr  DTE/ZP06/2021 pn. „Remont sieci wodociągowej w miejscowości Świecko metodą przewiertu sterowanego”, prowadzonego w ramach postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z §5 ust. 1 „Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Zakład Usług Wodno-Ściekowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Słubicach”.

Do dnia 10.09.2021 roku w ramach ww. postępowania wpłynęły 2 oferty.  W związku z przyjętym modelem oceny ofert, którego jedynym kryterium jest cena 100 punktów, informujemy, że najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym postępowaniu złożył Wykonawca oferty nr 2 , którym jest:

Konsorcjum firm:

1. Niewiadomski Sp. z o.o. – lider Konsorcjum

2. P.P.H.U. „ Niewiadomski” Władysław Niewiadomski

ul. Pamiątkowa 32

66-300 Międzyrzecz

Cena ofertowa: 417 384,12 zł netto.

Wszystkie niezbędne informacje znajdują się w załączonym pliku.

Masz awarię ?

Skontaktuj się z nami, zajmiemy się tym!
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
Kasa jest czynna w godzinach od 7.30 do 14.30

tel. +48 95 758 26 65

Skorzystaj z formularza kontaktowego