• Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach

  • tel. +48 95 758 26 65

Cyfrowe archiwum, e-usługi i dużo więcej udogodnień dla mieszkańców...

06-05-2019

Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach rozpoczyna wdrażanie inteligentnego systemu zarządzania całą siecią wod-kan. 30 kwietnia 2019 roku podpisana została umowa pomiędzy Spółką a wybranym w przetargu nieograniczonym wykonawcą usługi. Dostawą, instalacją i udzieleniem licencji inteligentnego systemu do zarządzania majątkiem sieciowym przedsiębiorstwa: GIS, e-usług wraz z dodatkowymi modułami biznesowymi/oprogramowaniem dziedzinowym oraz przeniesieniem obecnie posiadanej bazy zajmie się firma UNISOFT Sp. z o.o. z Gdyni.

To oznacza, że w słubickich wodociągach zostanie wdrożony system informacji przestrzennej GIS  (Geographic Information System) w celu zwiększenia jakości zarządzania siecią wodociągową i kanalizacyjną obsługiwaną przez ZUWŚ Sp. z o.o. Głównym celem wprowadzenia tego typu nowoczesnych rozwiązań i systemu jest inwentaryzacja posiadanego majątku i utworzenia archiwum cyfrowego z dotychczasowych dokumentów. System umożliwi pracownikom Spółki bezpośredni dostęp do dokumentacji sieci, planowanie inwestycji, warunków technicznych, uzgodnień terenowych oraz analizę danych pomiarowych, a także obsługę zdarzeń awaryjnych i wyłączeń. Dodatkowo, działając już poza projektem, system ten zostanie rozszerzony o tzw. e-usługi, które umożliwią lepszą współpracę z mieszkańcami gminy m.in. poprzez informowanie o awariach i wyłączeniach (wraz z usługą powiadamiania SMS), wydawanie warunków, zgłoszenie awarii, obsługę płatności itd. 

Wdrażanie systemu potrwa do lutego 2020 roku.

Fot. arch. ZUWŚ Sp. z o.o.

Umowę podpisali prezes zarządu Zakładu Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach Kazimierz Góra oraz prezes zarządu Unisoft Sp. z o.o. w Gdyni Mariusz Fiłonowicz

Masz awarię ?

Skontaktuj się z nami, zajmiemy się tym!
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
Kasa jest czynna w godzinach od 7.30 do 14.30

tel. +48 95 758 26 65

Skorzystaj z formularza kontaktowego