• Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach

 • tel. +48 95 758 26 65

Barwa wody na terenie miasta Słubice - ulica Kopernika 

26-09-2018

AKTUALIZACJA na dzień 26 września 2018 r.
Informujemy, że w dniu 26 września br. (środa) w godzinach 22.00 - 23.00 nastąpi płukanie sieci wodociągowej w obrębie ulicy Kopernika. Płukanie jest niezbędne do ustabilizowania barwy wody, mogącej ulec zmianie wskutek zwiększonego poboru wody z hydrantów na terenie miasta Słubice, wykorzystywanej do prowadzenia prac remontowych na sieci kanalizacji sanitarnej. 

Woda pod względem bakteriologicznym jest stabilna oraz nadaje się do spożycia i nie stanowi zagrożenia zdrowotnego dla mieszkańców. Jednocześnie spółka, w celu jak najszybszego ustabilizowania barwy, będzie realizowała w godzinach nocnych płukanie sieci wodociągowej.

Poniżej przedstawiamy wykaz ulic, na których prace będą prowadzone od września do grudnia 2018 roku:

 • ulica Jagiełły, 
 • ulica Kanałowa, 
 • ulica Konstytucji 3 Maja, 
 • ulica Kopernika, 
 • ulica Mirosławskiego,
 • ulica Seelowska, 
 • ulica Szamarzewskiego, 
 • ulica Strzelecka, 
 • ulica Wawrzyniaka, 
 • ulica Wojska Polskiego, 
 • ulica Wrocławska, 
 • Plac Bohaterów, 
 • Plac Przyjaźni.

Przedstawiony zakres prac ma charakter orientacyjny, roboty na sieci kanalizacji sanitarnej są prowadzone równolegle, więc możliwe jest występowanie utrudnień również w innych rejonach miasta.

O wszystkich zmianach w harmonogramie prowadzonych prac spółka będzie na bieżąco informować mieszkańców za pośrednictwem strony internetowej – www.zuws.pl.

Wszystkie prace i działania, które są obecnie prowadzone przez ZUWŚ Sp. z o.o., w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Słubice”, współfinansowanego z funduszy unijnych, mają na celu poprawę i zabezpieczenie dostaw wody oraz odbioru ścieków na terenie naszej gminy.

Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Masz awarię ?

Skontaktuj się z nami, zajmiemy się tym!
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
Kasa jest czynna w godzinach od 7.30 do 14.30

tel. +48 95 758 26 65

Skorzystaj z formularza kontaktowego