• Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach

  • tel. / fax: +48 (95) 758 2665

Przetargi

Regulamin udzielania zamówień przez ZUWŚ Sp. z o.o. 

Dodano: 01-12-2015

Regulamin określa zasady i tryb udzielania przez Spółkę zamówień na usługi, dostawę towarów oraz roboty budowlane, w przypadkach, gdy zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego wyłączone jest obowiązkowe stosowanie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Czytaj więcej >

Masz awarię ?

Skontaktuj się z nami, zajmiemy się tym!
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500.
Kasa czynna jest w godzinach od 715 do 1430.

tel. / fax: +48 (95) 758 2665

Skorzystaj z formularza kontaktowego