• Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach

  • tel. +48 95 758 26 65

Informacja o wynikach postępowania na: „Dostawa fabrycznie nowej cysterny do przewozu wody pitnej o pojemności 4 000 litrów”

17-05-2019

Zapraszamy do zapoznania się z informacją o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie rozeznania rynku, na realizację zadania pn.: „Dostawa fabrycznie nowej cysterny do przewozu wody pitnej o pojemności 4 000 litrów”. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie rozeznania rynku, zgodnie z § 4 „Regulaminu udzielania zamówień przez spółkę Zakład Usług Wodno – Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ”z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2015r., Dz. U. poz. 2164).

Informujemy, że do dnia składania ofert 16.05.2019 roku do godz. 13.30 wpłynęła jedna oferta Wykonawcy zainteresowanego realizacją przedmiotowego zadania. W załączniku znajduje się informacja o wyniku postępowania

Masz awarię ?

Skontaktuj się z nami, zajmiemy się tym!
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
Kasa jest czynna w godzinach od 7.30 do 14.30

tel. +48 95 758 26 65

Skorzystaj z formularza kontaktowego