• Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach

  • tel. / fax: +48 (95) 758 2665

Przetargi

Remont sieci wodociągowej wraz z budową sieci wodno - kanalizacyjnej na ulicy Mieszka I i sieci wodociągowej w ulicy Konstytucji 3-go Maja w Słubicach realizowany według WARUNKÓW  KONTRAKTOWYCH FIDIC (czerwony) - unieważnienie postępowania.

Dodano: 30-05-2018

Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, pn. ""Remont sieci wodociągowej wraz z budową sieci wodno - kanalizacyjnej na ulicy Mieszka I i sieci wodociągowej w ulicy Konstytucji 3-go Maja w Słubicach" realizowany według WARUNKÓW  KONTRAKTOWYCH FIDIC (czerwony)

Czytaj więcej >

Zawiadomienie o wyniku postępowania ZP7/POIIS/2018 

Dodano: 24-05-2018

Dotyczy postępowania - znak sprawy: ZP7/POIIS/2018 - prowadzonego w trybie Przetargu nieograniczonego na "WYKONANIE MODERNIZACJI I RENOWACJI ISTNIEJĄCEJ SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ NA OBSZARZE MIASTA SŁUBICE, realizowanego według WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH FIDIC (czerwony).

Czytaj więcej >

Modernizacja bazy Zakładu Usług Wodno - Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach - ETAP 2

Dodano: 23-04-2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania pn. "Modernizacja bazy Zakładu Usług Wodno - Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach - ETAP 2" 

Czytaj więcej >

Dodano: 29-01-2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Wyposażenie budynku biurowo - garażowego bazy Zakładu USług Wodno - Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach"

Czytaj więcej >

Masz awarię ?

Skontaktuj się z nami, zajmiemy się tym!
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
Kasa jest czynna w godzinach od 7.30 do 14.30

tel. / fax: +48 (95) 758 2665

Skorzystaj z formularza kontaktowego