• Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach

  • tel. +48 95 758 26 65

Przetargi

Informacja o wynikach postępowania pn.: "Projekt budowlany sieci wodociągowej na Osiedlu Północnym w Słubicach"

Dodano: 12-05-2021

Zapraszamy do zapoznania się z INFORMACJĄ O WYNIKACH POSTĘPOWANIA  DTE/ZP02/2021 pn.: "Projekt budowlany sieci wodociągowej na Osiedlu Północnym w Słubicach", prowadzonego w ramach postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z §5 ust. 2 „Regulaminu udzielania zamówień publicznych udzielanych przez Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o.”. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Przetargi.

 

Czytaj więcej >

Informacja o wynikach postępowania DTE/ZP01/2021 pn.: "Załadunek, wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych po mechanicznym odwodnieniu z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Słubicach"

Dodano: 11-05-2021

Zapraszamy do zapoznania się z Informacją o wynikach postępowania DTE/ZP01/2021 pn. "Załadunek, wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych po mechanicznym odwodnieniu z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Słubicach" prowadzonego w ramach postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z §5 ust. 2 „Regulaminu udzielania zamówień publicznych udzielanych przez Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o.”. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Przetargi.

Czytaj więcej >

Zawiadomienie o wynikach postępowania pn.: "Załadunek, wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych po mechanicznym odwodnieniu z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Słubicach" nr DTE/ZP04/2020.

Dodano: 15-04-2020

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z zawiadomieniem o wynikach postępowania pn.: "Załadunek, wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych po mechanicznym odwodnieniu z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Słubicach". Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Przetargi.

Czytaj więcej >

Zawiadomienie o wynikach postępowania pn.:  "Modernizacja przepompowni ścieków przy ulicy Konstytucji 3 Maja w Słubicach" Nr DTE/ZP03/2020

Dodano: 08-04-2020

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z zawiadomieniem o wynikach postępowania pn. "Modernizacja przepompowni ścieków przy ulicy Konstytucji 3 Maja w Słubicach".  Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Przetargi. 

Czytaj więcej >

Masz awarię ?

Skontaktuj się z nami, zajmiemy się tym!
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
Kasa jest czynna w godzinach od 7.30 do 14.30

tel. +48 95 758 26 65

Skorzystaj z formularza kontaktowego