• Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach

  • tel. / fax: +48 (95) 758 2665

Przetargi

Informacja o wynikach oceny punktowej - LISTA RANKINGOWA ZP7/POIIS/2018

Dodano: 23-04-2018

Dotyczy postępowania, znak sprawy: ZP7/POIIS/2018 prowadzonego w trybie Przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą zdnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na „Wykonanie modernizacji i renowacji istniejącej sieci wodno - kanalizacyjnej na obszarze miasta Słubice" realizowanego według Warunków Kontraktowych FIDIC.

Czytaj więcej >

Modernizacja i renowacja istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej na obszarze miasta Słubice, realizowane według Warunków Kontraktowych FIDIC (czerwony) - INFORMACJA Nr 06 - unieważnienie Częsci 2

Dodano: 10-04-2018

Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z INFORMACJĄ Nr 05 - unieważnienie postępowania w zakresie obejmującym część 2 zamówienia pn. "Remont sieci wodociągowej wraz z budową sieci wodno-kanalizacyjnej na ulicy Mieszka I i budową sieci wodociagowej w ulicy Konstytucji 3-go Maja w Słubicach" w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. "Wykonanie modernizacji i renowacji istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej na obszarze miasta Słubice" realizowanego według Warunków Kontraktowych FIDIC (czerwony)

Czytaj więcej >

Modernizacja i renowacja istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej na obszarze miasta Słubice, realizowane według Warunków Kontraktowych FIDIC (czerwony) - INFORMACJA Nr 05 - informacja z otwarcia ofert.

Dodano: 10-04-2018

Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z INFORMACJĄ Nr 05 - informacja z otwarcia ofert złozonych na część 1 "Remont sieci kanalizacji sanitarnej" w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. "Wykonanie modernizacji i renowacji istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej na obszarze miasta Słubice" realizowanego według Warunków Kontraktowych FIDIC (czerwony)

Czytaj więcej >

Modernizacja bazy Zakładu Usług Wodno - Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach - ETAP 2

Dodano: 04-04-2018

Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. zaprasza do do zapoznania się z informacją z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu z wyłączeniem ustawy Pzp na realizację zadania pn. "Modernizacja bazy Zakładu Usług Wodno - Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach - ETAP 2" 

Czytaj więcej >

Masz awarię ?

Skontaktuj się z nami, zajmiemy się tym!
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
Kasa jest czynna w godzinach od 7.30 do 14.30

tel. / fax: +48 (95) 758 2665

Skorzystaj z formularza kontaktowego