• Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach

  • tel. +48 95 758 26 65

Przetargi

Informacja o wynikach oceny punktowej - LISTA RANKINGOWA ZP14/POIIS/2019 

Dodano: 05-03-2019

Zapraszamy do zapoznania się z Informacją nr 04/ZP14/POIIS/2019 dotyczącą postępowania pn.:  „Remont sieci wodociągowej metodą przewiertu sterowanego wraz z budową sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w Słubicach realizowany według WARUNKÓW  KONTRAKTOWYCH FIDIC (czerwony) - część II”.

Znak sprawy: ZP14/POIIS/2019. Dotyczy postępowania pn.: „Remont sieci wodociągowej metodą przewiertu sterowanego wraz z budową sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w Słubicach realizowany według WARUNKÓW  KONTRAKTOWYCH FIDIC (czerwony) - część II”. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Aktualności/Przetargi/Przetargi Unijne. 

Czytaj więcej >

Informacja z publicznego otwarcia ofert w ramach postępowania pn.: "Remont sieci wodociągowej metodą przewiertu sterowanego wraz z budową sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w Słubicach realizowany według WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH FIDIC (czerwony) - część II"

Dodano: 28-02-2019

Zapraszamy do zapoznania się z informacją z publicznego otwarcia ofert w ramach postępowania pn.: "Remont sieci wodociągowej metodą przewiertu sterowanego wraz z budową sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w Słubicach realizowany według WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH FIDIC (czerwony) - część II". Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Przetargi/Przetargi Unijne.

Czytaj więcej >

Informacja z publicznego otwarcia ofert w postępowaniu na „Załadunek, wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych po mechanicznym odwodnieniu z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Słubicach”.

 

Dodano: 06-02-2019

Zapraszamy do zapoznania się z informacją z publicznego otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu, z wyłączeniem ustawy PZP, na realizację zadania pn.: „Załadunek, wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych po mechanicznym odwodnieniu z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Słubicach”. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Przetargi.

Czytaj więcej >

Lista rankingowa wykonawców oraz wynik oceny ofert w zakresie przesłanek odrzucenia ZP9/POIIS/2018

Dodano: 08-08-2018

Zapraszamy do zapoznania się z informacją dotyczą postępowania
pn.: „WYKONANIE MODERNIZACJI I ROZBUDOWY  OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SŁUBICACH” ZP9/POIIS/2018 zamieszczoną w zakładce Projekty Unijne/Przetargi. 

 

 

Czytaj więcej >

Masz awarię ?

Skontaktuj się z nami, zajmiemy się tym!
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
Kasa jest czynna w godzinach od 7.30 do 14.30

tel. +48 95 758 26 65

Skorzystaj z formularza kontaktowego