• Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach

  • tel. +48 95 758 26 65

Przetargi

ZAPROSZENIE DO PISEMNEGO SKŁADANIA OFERT nr DTE/ZP3/2019 na:„Dostawa fabrycznie nowej cysterny do przewozu wody pitnej o pojemności 4 000 litrów”.

Dodano: 09-05-2019

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie rozeznania rynku, zgodnie z § 4 „Regulaminu udzielania zamówień przez spółkę Zakład Usług Wodno – Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ”z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2015r., Dz. U. poz. 2164). Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Przetargi.

 

Czytaj więcej >

ZAPROSZENIE DO PISEMNEGO SKŁADANIA OFERT nr DTE/ZP2/2019 na:„Dostawa fabrycznie nowej cysterny do przewozu wody pitnej o pojemności 4 000 litrów”.

 

Dodano: 25-04-2019

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu, z wyłączeniem ustawy PZP, na realizację zadania pn.: "Dostawa fabrycznie nowej cysterny do przewozu wody pitnej o pojemności 4 000 litrów”. Wiecej informacji znajdą Państwo w zakładce Przetargi.

Czytaj więcej >

Wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wod - kan wraz z modułami na obszarze aglomeracji Słubice

Dodano: 04-04-2019

Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie przetargu na dostawy i usługi pn.: "Wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wod - kan wraz z modułami na obszarze aglomeracji Słubice". Więcej informacji znajduje się w zakładce Aktualności/Przetargi.

Czytaj więcej >

 

Zaproszenie do składania ofert na: „Załadunek, wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych po mechanicznym odwodnieniu z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Słubicach”

Dodano: 24-01-2019

Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na: „Załadunek, wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych po mechanicznym odwodnieniu z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Słubicach”. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Aktualności/Przetargi.

 

Czytaj więcej >

Masz awarię ?

Skontaktuj się z nami, zajmiemy się tym!
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
Kasa jest czynna w godzinach od 7.30 do 14.30

tel. +48 95 758 26 65

Skorzystaj z formularza kontaktowego