• Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach

  • tel. +48 95 758 26 65

Przetargi

ZAPROSZENIE DO PISEMNEGO SKŁADANIA OFERT nr DTE/ZP2/2020 na:

„Dostawa pionowych zbiorników filtracyjnych wraz z aeratorami na Stacje Uzdatniania Wody w Rybocicach”.

Dodano: 14-01-2020

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie rozeznania rynku, zgodnie z § 4 „Regulaminu udzielania zamówień przez spółkę Zakład Usług Wodno – Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ”z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2015r., Dz. U. poz. 2164). Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Przetargi 

Czytaj więcej >

Zaproszenie do składania ofert na dostawę i montaż urządzeń OZE

Dodano: 15-07-2019

Zapraszamy do zapoznania się z informacją i składania ofert na dostawę i montaż urządzeń OZE - pomp ciepła oraz lamp fotowoltaicznych - w ramach realizowanego przez Spółkę przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Słubice", współfinansowanego z funduszy unijnych. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Aktualności/ Przetargi.

Czytaj więcej >

Przetarg na dostawę samochodu do 3,5 tony z zabudową do inspekcji kanalizacji oraz diagnostyki sieci wodociągowej

Dodano: 12-07-2019

Zapraszamy do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z obsługą w zakresie rękojmi i gwarancji samochodu do 3,5 tony z zabudową do inspekcji kanalizacji oraz diagnostyki sieci wodociągowej. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Aktualności/Przetargi.

Czytaj więcej >

Przetarg na dostawę pojazdu specjalistycznego do ciśnieniowego czyszczenia sieci kanalizacyjnej i przepompowni ścieków

Dodano: 24-06-2019

Zapraszamy do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu na dostawę wraz z obsługą w zakresie rękojmi i gwarancji pojazdu specjalistycznego ze zbiornikiem o pojemności minimum 10,0 m3 do ciśnieniowego czyszczenia sieci kanalizacyjnej i przepompowni ścieków. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Aktualności/ Przetargi Unijne.

Czytaj więcej >

Masz awarię ?

Skontaktuj się z nami, zajmiemy się tym!
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
Kasa jest czynna w godzinach od 7.30 do 14.30

tel. +48 95 758 26 65

Skorzystaj z formularza kontaktowego