• Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach

  • tel. / fax: +48 (95) 758 2665

Przetargi

Wyposażenie budynku biurowo - garażowego Zakładu Usług Wodno - Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach 

Dodano: 17-01-2018

Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu z wyłączeniem ustawy Pzp na realizację zadania pn. "Wyposażenie budynku biurowo - garażowego Zakładu Usług Wodno - Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach".

Czytaj więcej >

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP4/POIIS/2017 

Dodano: 23-10-2017

Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach informuje o udzieleniu zamówienia na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie modernizacji i renowacji istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej na obszarze miasta Słubice".

Numer referencyjny: ZP4/POIIS/2017 

Informacja znajduje się w załączniku. 

Czytaj więcej >

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn. WYKONANIE MODERNIZACJI I RENOWACJI ISTNIEJĄCEJ SIECI WODNO – KANALIZACYJNEJ NA OBSZARZE MIASTA SŁUBICE 

Dodano: 12-07-2017

Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn. "Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn. WYKONANIE MODERNIZACJI I RENOWACJI ISTNIEJĄCEJ SIECI WODNO – KANALIZACYJNEJ NA OBSZARZE MIASTA SŁUBICE" realizowanego według WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH FIDIC (czerwony)" 

Czytaj więcej >

Modernizacja bazy Zakładu Usług Wodno - Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach 

Dodano: 21-10-2016

Modyfikacja Nr 2 oraz wyjaśnienia do SIWZ 

Czytaj więcej >

Masz awarię ?

Skontaktuj się z nami, zajmiemy się tym!
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500.
Kasa czynna jest w godzinach od 715 do 1430.

tel. / fax: +48 (95) 758 2665

Skorzystaj z formularza kontaktowego