• Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach

  • tel. / fax: +48 (95) 758 2665

Przetargi

Zaproszenie

do składania ofert

Załadunek, wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych po mechanicznym odwodnieniu z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Słubicach

Dodano: 22-03-2018

Zakład Usług Wodno - Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach zaprasza do pisemnego składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2013r., Dz. U. poz. 907 z póżn. zm.) na usługę pn. "Załadunek, wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych po mechanicznym odwodnieniu z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Słubicach"

Czytaj więcej >

Modernizacja bazy Zakładu Usług Wodno - Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach - ETAP 2

Dodano: 21-03-2018

Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu z wyłączeniem ustawy Pzp na realizację zadania pn. "Modernizacja bazy Zakładu Usług Wodno - Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach - ETAP 2" 

Czytaj więcej >

Modernizacja i renowacja istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej na obszarze miasta Słubice, realizowane według Warunków Kontraktowych FIDIC (czerwony)

Dodano: 28-02-2018

Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. "Wykonanie modernizacji i renowacji istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej na obszarze miasta Słubice" realizowanego według Warunków Kontraktowych FIDIC (czerwony)

Czytaj więcej >

Wyposażenie budynku biurowo - garażowego Zakładu Usług Wodno - Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach 

Dodano: 17-01-2018

Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu z wyłączeniem ustawy Pzp na realizację zadania pn. "Wyposażenie budynku biurowo - garażowego Zakładu Usług Wodno - Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach".

Czytaj więcej >

Masz awarię ?

Skontaktuj się z nami, zajmiemy się tym!
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
Kasa jest czynna w godzinach od 7.30 do 14.30

tel. / fax: +48 (95) 758 2665

Skorzystaj z formularza kontaktowego