• Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach

  • tel. +48 95 758 26 65

Modernizacja i renowacja istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej na obszarze miasta Słubice, realizowane według Warunków Kontraktowych FIDIC (czerwony) - INFORMACJA Nr 05 - informacja z otwarcia ofert.

10-04-2018

INFORMACJA Nr 05 - informacja z otwarcia ofert złożonych na część 1 postępowania "Remont sieci kanalizacji sanitarnej." 

Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z INFORMACJĄ Nr 05 - informacja z otwarcia ofert złozonych na część 1 "Remont sieci kanalizacji sanitarnej"  w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. "Wykonanie modernizacji i renowacji istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej na obszarze miasta Słubice" realizowanego według Warunków Kontraktowych FIDIC (czerwony)

Masz awarię ?

Skontaktuj się z nami, zajmiemy się tym!
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
Kasa jest czynna w godzinach od 7.30 do 14.30

tel. +48 95 758 26 65

Skorzystaj z formularza kontaktowego