• Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach

  • tel. +48 95 758 26 65

Zaproszenie do pisemnego składania ofert na "Załadunek, wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych po mechanicznym odwodnieniu z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Słubicach" w ramach postępowania DTE/ZP01/2021

27-04-2021

Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach zaprasza do składania pisemnych ofert na "Załadunek, wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych po mechanicznym odwodnieniu z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Słubicach" w ramach postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z §5 ust. 2 „Regulaminu udzielania zamówień publicznych udzielanych przez Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o.”.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest załadunek, wywóz i zagospodarowanie komunalnego osadu ściekowego o kodzie 19 08 05 po mechanicznym odwodnieniu z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Słubicach, w ilości do 2 000 Mg/rok w okresie 12 miesięcy od podpisania umowy.

Podana wyżej ilość jest orientacyjna i może ulec zmianie. Rzeczywista ilość osadów, która zostanie zagospodarowana przez Wykonawcę będzie wynikała z faktycznej ilości wywiezionego przez Wykonawcę osadu, potwierdzonej raportami wagowymi oraz kartami przekazania odpadu w okresie trwania umowy. Miejska Oczyszczalnia Ścieków w  Słubicach pracuje 24 godziny na dobę. Załadunek może się odbywać również w godzinach nocnych oraz w sobotę i w niedzielę.

Termin wykonania zamówienia:

Na okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy złożyć do dnia 07.05.2021 roku.  Miejsce składania ofert: Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. ul. Krótka 9, 69-100 Słubice. Oferty prosimy dostarczyć za pośrednictwem: poczty tradycyjnej elektronicznej, kurierskiej lub też osobiście pod wskazany adres.
 

Wszystkie niezbędne informacje znajdują się w załącznikach.

Zapraszamy do składania ofert.

Masz awarię ?

Skontaktuj się z nami, zajmiemy się tym!
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
Kasa jest czynna w godzinach od 7.30 do 14.30

tel. +48 95 758 26 65

Skorzystaj z formularza kontaktowego