• Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach

  • tel. +48 95 758 26 65

Zawiadomienie o wynikach postępowania pn.: "Załadunek, wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych po mechanicznym odwodnieniu z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Słubicach" nr DTE/ZP04/2020.

15-04-2020

W związku z ogłoszeniem o zamówieniu z dnia 27.03.2020 roku pn.: "Załadunek, wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych po mechanicznym odwodnieniu z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Słubicach" informujemy, że do dnia 10.04.2020 r. wpłynęły dwie oferty, żadnej oferty nie wycofano i nie odrzucono, nie wykluczono również żadnego z Wykonawców. Zgodnie z przyjętym modelem oceny ofert, najwyżej oceniona została oferta firmy MTrans Andrzej Matejko z siedzibą w Rzepinie przy ul. Kilińskiego 75. Więcej informacji znajduje się w załączniku.

Masz awarię ?

Skontaktuj się z nami, zajmiemy się tym!
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
Kasa jest czynna w godzinach od 7.30 do 14.30

tel. +48 95 758 26 65

Skorzystaj z formularza kontaktowego