• Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach

  • tel. +48 95 758 26 65

Informacja o wynikach postępowania ZP18/POIIS/2019

25-07-2019

Informujemy, że w związku z zakończeniem z wynikiem pozytywnym oceny ofert, złożonych w postępowaniu ZP18/POIIS/2019 na „Dostawę i montaż urządzeń OZE” prowadzonym w trybie Rozeznania Rynku, przekazujemy ostateczne wyniki postępowania.

W toku oceny ofert ustalono, że oferta Wykonawcy, który zaproponował najniższą cenę, została odrzucona z powodu braku kompletu wymaganych dokumentów. Jako najkorzystniejszą, niepodlegająca odrzuceniu ofertę wybrano kolejną ofertę, której cena była najniższa względem pozostałych złożonych ofert.

Status zwycięskiego Wykonawcy otrzymała firma „PARTNER” Technika Grzewcza Sp. j. POLAK, LISIKIEWICZ z Zielonej Góry, której oferta została uznana za najkorzystniejszą, spełniającą wszystkie warunki i niepodlegającą odrzuceniu. Więcej informacji znajdą Państwo w załączniku.

Masz awarię ?

Skontaktuj się z nami, zajmiemy się tym!
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
Kasa jest czynna w godzinach od 7.30 do 14.30

tel. +48 95 758 26 65

Skorzystaj z formularza kontaktowego