• Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach

  • tel. +48 95 758 26 65

Informacja o wynikach oceny punktowej - Lista Rankingowa ZP17/POIIS/2019

24-07-2019

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny punktowej w ramach postępowania ZP17/POIIS/2019 pn.: " Dostawa samochodu do 3,5 tony z zabudową do inspekcji TV kanalizacji oraz diagnostyki sieci wodociagowej". 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu, zgodnie z § 6 „Regulaminu udzielania zamówień przez spółkę Zakład Usług Wodno – Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych” z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2015r., Dz. U. poz. 2164).

W związku z trwającą oceną ofert, złożonych w przedmiotowym  postępowaniu, przekazujemy wyniki jej pierwszego etapu - ocena punktowa- wraz z listą rankingową i wskazaniem wykonawcy ocenionego najwyżej. W ww. przetargu została złożona jedna oferta. Szczegóły znajdą Państwo w załączniku. 

 

Masz awarię ?

Skontaktuj się z nami, zajmiemy się tym!
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
Kasa jest czynna w godzinach od 7.30 do 14.30

tel. +48 95 758 26 65

Skorzystaj z formularza kontaktowego