• Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach

  • tel. +48 95 758 26 65

Informacja o wynikach oceny punktowej - LISTA RANKINGOWA ZP11/POIIS/2018 - KOREKTA

02-10-2018

DOTYCZY POSTĘPOWANIA na pełnienie funkcji NADZORU INWESTORSKIEGO dla zadania inwestycyjnego pn. "WYKONANIE MODERNIZACJI I ROZBUDOWY  OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SŁUBICACH".

Znak sprawy: ZP11/POIIS/2018, prowadzone w trybie Przetargu nieograniczonego zgodnie z § 6 „Regulaminu udzielania zamówień przez spółkę Zakład Usług Wodno – Ściekowych Sp. z o.o.  w Słubicach nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych” z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2015r., Dz. U. poz. 2164).

W związku z trwającą oceną ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, przekazujemy wyniki pierwszego etapu oceny ofert wraz z listą rankingową i wskazaniem wykonawcy ocenionego najwyżej. Prosimy o zapoznanie się z korektą pomyłki pisarskiej, którą wprowadzono w LIŚCIE RANKINGOWEJ ZP11/POIIS/2018.

Masz awarię ?

Skontaktuj się z nami, zajmiemy się tym!
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
Kasa jest czynna w godzinach od 7.30 do 14.30

tel. +48 95 758 26 65

Skorzystaj z formularza kontaktowego