• Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach

  • tel. +48 95 758 26 65

Komunikaty

Cyfrowe archiwum, e-usługi i dużo więcej udogodnień dla mieszkańców...

Dodano: 06-05-2019

Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach rozpoczyna wdrażanie inteligentnego systemu zarządzania całą siecią wod-kan. 30 kwietnia 2019 roku została podpisana została umowa pomiędzy Spółką a wybranym w przetargu nieograniczonym wykonawcą usługi. Dostawą, instalacją i udzieleniem licencji inteligentnego systemu do zarządzania majątkiem sieciowym przedsiębiorstwa: GIS, e-usług wraz z dodatkowymi modułami biznesowymi/oprogramowani em dziedzinowym oraz przeniesieniem obecnie posiadanej bazy zajmie się firma UNISOFT Sp. z o.o. z Gdyni. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Aktualności/Projekty Unijne.

 

Czytaj więcej >

Zawiadomienie o wyniku postępowania ZP15/POIIS/2019

Dodano: 25-04-2019

Dotyczy postępowania pn.: „WDROŻENIE INTELIGENTNEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA SIECIAMI WOD – KAN WRAZ Z MODUŁAMI NA OBSZARZE AGLOMERACJI SŁUBICE”

Znak sprawy: ZP15/POIIS/2019 prowadzone w trybie Przetargu nieograniczonego zgodnie z § 6 „Regulaminu udzielania zamówień przez spółkę Zakład Usług Wodno – Ściekowych Sp. z o.o.  w Słubicach nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych” z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2015r., Dz. U. poz. 2164).

Zapraszamy do zapoznania się z informacją o wyniku postępowania. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Aktualności/Przetargi Unijne. 

Czytaj więcej >

Lista rankingowa wykonawców oraz wynik oceny ofert w zakresie przesłanek odrzucenia w postępowaniu ZP15/POIIS/2019

Dodano: 25-04-2019

Dotyczy postępowania pn.: „Wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wod-kan wraz z modułami na obszarze aglomeracji Słubice”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu, zgodnie z § 6 „Regulaminu udzielania zamówień przez spółkę Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych” z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2015r., Dz. U. poz. 2164). Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Aktualności/Przetargi Unijne.

 

Czytaj więcej >

Informacja z otwarcia ofert ZP15/POIIS/2019

Dodano: 16-04-2019

DOTYCZY POSTĘPOWANIA PN.: „WDROŻENIE INTELIGENTNEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA SIECIAMI WOD – KAN WRAZ Z MODUŁAMI NA OBSZARZE AGLOMERACJI SŁUBICE”.

W związku z otwarciem ofert, które odbyło się w dniu 15.04.2019 r. o godz.12.30 w siedzibie Spółki, działając na podstawie pkt. 14.1. SIWZ IDW, przekazujemy informację z procedury otwarcia ofert. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Aktualności/Przetargi Unijne.

Czytaj więcej >

Masz awarię ?

Skontaktuj się z nami, zajmiemy się tym!
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
Kasa jest czynna w godzinach od 7.30 do 14.30

tel. +48 95 758 26 65

Skorzystaj z formularza kontaktowego