• Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach

  • tel. +48 95 758 26 65

Zabezpiecz swój wodomierz!

29-11-2021

W okresie jesienno-zimowym, w szczególności przy spadkach temperatury powietrza poniżej 0°C, konieczne jest odpowiednie zabezpieczenie wodomierzy, przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych znajdujących się w pomieszczeniach nieogrzewanych, studni wodomierzowych a także instalacji wodociągowej ogrodowej. Brak odpowiedniej ochrony przed mrozem może przyczynić się do uszkodzenia wodomierzy, urządzeń wod-kan, powstania awarii, przerw w dostawie wody, zakłóceń w odbiorze ścieków. Koszty wymiany wodomierza ponoszą właściciele, do ich obowiązków należy odpowiednie zabezpieczenie wodomierzy.

Wszystkie przypadki uszkodzeń wodomierzy należy niezwłocznie zgłaszać pod nr 95 758 26 65.

Masz awarię ?

Skontaktuj się z nami, zajmiemy się tym!
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
Kasa jest czynna w godzinach od 7.30 do 14.30

tel. +48 95 758 26 65

Skorzystaj z formularza kontaktowego