• Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach

  • tel. +48 95 758 26 65

Unieważnienie postępowania na zadanie "Dostawa fabrycznie nowej cysterny do przewozu wody pitnej o pojemności 4 000 litrów".

09-05-2019

Unieważnienie postępowania na zadanie "Dostawa fabrycznie nowej cysterny do przewozu wody pitnej o pojemności 4 000 litrów".

Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. odstępuje od udzielenia zamówienia prowadzonego w trybie rozeznania rynku z wyłączeniem ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania "Dostawa fabrycznie nowej cysterny do przewozu wody pitnej o pojemności 4 000 litrów".

W związku z tym,  iż w przedmiotowym postępowaniu znak sprawy: DTE/ZP2/2019 wpłynęła 1 oferta,  której cena przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, aż o  172 % i zamawiający nie może tej kwoty  zwiększyć, działając na podstawie §8 ust. 6 Regulaminu udzielania zamówień przez spółkę Zakład Usług Wodno – Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach, odstępuje od udzielenia zamówienia.

 

 

Masz awarię ?

Skontaktuj się z nami, zajmiemy się tym!
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
Kasa jest czynna w godzinach od 7.30 do 14.30

tel. +48 95 758 26 65

Skorzystaj z formularza kontaktowego