• Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach

  • tel. / fax: +48 (95) 758 2665

Ważne komunikaty

Awaria na sieci wodociągowej w Słubicach

Informujemy, że w centrum Słubic doszło do awarii sieci wodociągowej. Przez kilka najbliższych godzin mieszkańcy części budynków znajdujących się pomiędzy ulicą Wawrzyniaka i Chopina nie będą mieli bieżącej wody. Planowany czas usunięcia awarii: godz. 15.00. 

Projekt POliŚ.

"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Słubice"

W dniu 8 września 2016 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie nastąpiło podpisanie przez Kazimierza Górę-Prezesa Zarządu Zakładu Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. umowy o dofinansowanie zadania pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Słubice" w ramach działania 2.3 "Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach", oś priorytetowa II "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Czytaj więcej

Masz awarię ?

Skontaktuj się z nami, zajmiemy się tym!
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500.
Kasa czynna jest w godzinach od 715 do 1430.

tel. / fax: +48 (95) 758 2665

Skorzystaj z formularza kontaktowego