zuws.pl Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach
Aktualności
Projekt POIiŚ 2014-2020
O firmie
Woda
Kanalizacja
ISO
Projekty unijne
Usługi
Pomoc
Kontakt
20160916132119logo_fe_infrastruktura_i_srodowisko_rgb-1.jpg Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn. "Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn. WYKONANIE MODERNIZACJI I RENOWACJI ISTNIEJĄCEJ SIECI WODNO – KANALIZACYJNEJ NA OBSZARZE MIASTA SŁUBICE" realizowanego według WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH FIDIC (czerwony)"
20160916132119logo_fe_infrastruktura_i_srodowisko_rgb-1.jpg Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. informuje o Wyjaśnieniu Nr 04 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia prowadzonego w trybie przetargu z wyłączeniem ustawy Pzp na realizację zadania pn. "Budowa linii światłowodowych oraz przyłączy elektrycznych i telekomunikacyjnych wraz z modernizacją automatyki, wizualizacji oraz systemu ochrony obiektów SUW Słubice" w ramach Projektu dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Słubice” który uzyskał dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” – Działanie 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach”.
20161007113725zuws.jpg Modyfikacja Nr 2 oraz wyjaśnienia do SIWZ
20161007113725zuws.jpg Zmiana terminu składania ofert oraz wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ
20161007113725zuws.jpg Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu z wyłączeniem ustawy Pzp na realizację zadania pn. "Modernizacja bazy Zakładu Usług Wodno - Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach - Etap 1"
| strona: 1/3 |   Kolejne »
  
Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach | ul. Krótka 9 | 69-100 Słubice | tel/fax: 0048 95 758 2665  | Zuws.pl | kontakt@zuws.pl

^ Przejdź do góry strony