zuws.pl Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach
Aktualności
Projekt POIiŚ 2014-2020
O firmie
Woda
Kanalizacja
ISO
Projekty unijne
Usługi
Pomoc
Kontakt
20170608092229logo_fe_infrastruktura_i_srodowisko_rgb-1.jpg Dotyczy postępowania, znak sprawy: ZP4/POIIS/2017 prowadzonego w trybie Przetargu nieograniczonego na „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn. WYKONANIE MODERNIZACJI I RENOWACJI ISTNIEJĄCEJ SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ NA OBSZARZE MIASTA SŁUBICE, realizowanego według WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH FIDIC (czerwony)
20170608092229logo_fe_infrastruktura_i_srodowisko_rgb-1.jpg Dotyczy postępowania, znak sprawy: ZP4/POIIS/2017 prowadzonego w trybie Przetargu nieograniczonego na „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn. WYKONANIE MODERNIZACJI I RENOWACJI ISTNIEJĄCEJ SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ NA OBSZARZE MIASTA SŁUBICE, realizowanego według WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH FIDIC (czerwony)
20170608092229logo_fe_infrastruktura_i_srodowisko_rgb-1.jpg Zapraszamy do zapoznania się z ofertami, które 16 sierpnia 2017 roku wpłynęły do Zakładu Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach w związku z przetargiem na realizację zadania: "Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn. WYKONANIE MODERNIZACJI I RENOWACJI ISTNIEJĄCEJ SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ NA OBSZARZE MIASTA SŁUBICE" realizowanego według WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH FIDIC (czerwony). Więcej informacji znajdą Państwo w załączniku.

Znak sprawy: ZP4/POIIS/2017
20160916132119logo_fe_infrastruktura_i_srodowisko_rgb-1.jpg Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. informuje o Wyjaśnieniu Nr 04 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia prowadzonego w trybie przetargu z wyłączeniem ustawy Pzp na realizację zadania pn. "Budowa linii światłowodowych oraz przyłączy elektrycznych i telekomunikacyjnych wraz z modernizacją automatyki, wizualizacji oraz systemu ochrony obiektów SUW Słubice" w ramach Projektu dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Słubice” który uzyskał dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” – Działanie 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach”.
20161007113725zuws.jpg Modyfikacja Nr 2 oraz wyjaśnienia do SIWZ
| strona: 1/4 |   Kolejne »
  
Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach | ul. Krótka 9 | 69-100 Słubice | tel/fax: 0048 95 758 2665  | Zuws.pl | kontakt@zuws.pl

^ Przejdź do góry strony