zuws.pl Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach
Aktualności
Projekt POIiŚ 2014-2020
O firmie
Woda
Kanalizacja
ISO
Projekty unijne
Usługi
Pomoc
Kontakt
Ruszyły prace w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Słubice”

 

logo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb_1.jpgLogo_ZUWS.jpgUE_FS_rgb_1.jpg 

Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp.z o.o. w Słubicach rozpoczął w maju realizację największego projektu w historii spółki, związanego z gospodarowaniem systemem wodno-kanalizacyjnym. Pod hasłem „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Słubice” zostanie zrealizowana inwestycja, której koszt wynosi ponad 68 milionów złotych, z czego 35 milionów złotych zostanie sfinansowane w ramach funduszy unijnych. Fundusz Spójności - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa II „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” – Działanie 2.3 „ Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”.


 

Woda_fot._E.Kusz.jpg

  Fot. E.Kusz

 

W ciągu trzech lat zostanie zrealizowanych kilka zadań, które oznaczają duże zmiany w funkcjonowaniu systemu wodno-ściekowego oraz informacyjnego w Słubicach, będącego w zakresie działań realizowanych przez Zakład Usług Wodno-Ściekowych. Najważniejszym i największym zadaniem jest renowacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, która obejmie ponad 21 kilometrów sieci kanalizacyjnej i 9 kilometrów wodociągów. Największe prace rozpoczną się w drugiej połowie 2017 roku i swoim zasięgiem obejmą 45 ulic w mieście. Zmodernizowana i zautomatyzowana zostanie również oczyszczalnia ścieków (początek robót zaplanowano na 2018 rok). Inwestycja, realizowana przez Zakład Usług Wodno-Ściekowych w Słubicach, ma na celu zapewnienie ciągłości i bezpieczeństwa dostaw wody dla mieszkańców gminy. Od kilku lat Zakład Usług Wodno-Ściekowych w Słubicach dąży do pełnej automatyzacji wszystkich procesów związanych z produkcją i dostawą wody, a także bezpośredniego monitoringu, wizualizacji i zdalnego sterowania wszystkimi obiektami należącymi do spółki. Dzięki temu reagowanie na wszelkie awarie i sytuacje będzie łatwiejsze i szybsze, a przede wszystkim będzie ich mniej.

W ramach tego zadania na początku maja rozpoczęła się budowa nowej magistrali wodociągowej łączącej stację uzdatniania wody (SUW) ze zbiornikami wody uzdatnionej dla Słubic. Równolegle rozpoczęły się prace związane z budową linii światłowodowych łączących ujęcia wód podziemnych z SUW. Ich zastosowanie umożliwi zintegrowanie całego systemu sterowania i monitoringu pracy poszczególnych urządzeń. Modernizowany jest system automatyki, sterowania i wizualizacji, zamontowane zostaną również nowe przyłącza elektryczne. Poprawa jakości działania automatyki i funkcjonalności w nadzorze nad pracą urządzeń systemu produkcji wody będzie oznaczała zapewnienie mieszkańcom ciągłości dostaw wody najwyższej jakości. Wprowadzenie nowoczesnych technologii pozwoli też na przewidywanie niektórych awarii (m.in. na podstawie analizy parametrów pracy urządzeń, sygnalizowanych nieprawidłowości) i odpowiednio szybką reakcję służb. Zakład Usług Wodno-Ściekowych przygotowuje się również do wdrożenia inteligentnego systemu zarządzania całą siecią.

Mieszkańcy niedługo będą mogli korzystać z e-serwisów, w tym komunikacji on-line, platformy e-usług i e-faktur, a także korzystać z powiadomień SMS o ewentualnych utrudnieniach i przewidywanych czasach usuwania awarii. Spółka będzie dysponowała również systemem informacji przestrzennej GIS oraz specjalistycznymi pojazdami. Inwestycja potrwa do czerwca 2020 roku.

 

 zdj__cie_wiertnia.jpg

Fot. Głowica rozwiercająca przygotowana do wciągnięcia rury o średnicy 315mmm

,

zdj__cie_prace_11.jpg

Fot. Wiertnia w pracy

 

zdj__cie_prace_1.jpgFot. Wciąganie rury o średnicy 285mm pod ziemię

 

 

zdj__cie_prace.jpg

Fot. Prace przy układaniu linii światłowodowych

 

  
Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach | ul. Krótka 9 | 69-100 Słubice | tel/fax: 0048 95 758 2665  | Zuws.pl | kontakt@zuws.pl

^ Przejdź do góry strony