• Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach

  • tel. / fax: +48 (95) 758 2665

Ważne komunikaty

Dzień Dziecka spędziliśmy wspólnie z najmłodszymi

Warsztaty plastyczne, robienie baniek mydlanych, krótkie pokazy obsługi koparki i „łyk” wody z cytryną – to tylko niektóre z atrakcji, jakie słubickie wodociągi przygotowały dla dzieci z okazji ich święta. Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach włączył się w organizację II Transgranicznego Dnia Dziecka zorganizowanego 1 czerwca przez gminę Słubice. 

Remont sieci wodociągowej wraz z budową sieci wodno - kanalizacyjnej na ulicy Mieszka I i sieci wodociągowej w ulicy Konstytucji 3-go Maja w Słubicach realizowany według WARUNKÓW  KONTRAKTOWYCH FIDIC (czerwony) - unieważnienie postępowania.

Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, pn. ""Remont sieci wodociągowej wraz z budową sieci wodno - kanalizacyjnej na ulicy Mieszka I i sieci wodociągowej w ulicy Konstytucji 3-go Maja w Słubicach" realizowany według WARUNKÓW  KONTRAKTOWYCH FIDIC (czerwony)

Zawiadomienie o wyniku postępowania ZP7/POIIS/2018 

Dotyczy postępowania - znak sprawy: ZP7/POIIS/2018 - prowadzonego w trybie Przetargu nieograniczonego na "WYKONANIE MODERNIZACJI I RENOWACJI ISTNIEJĄCEJ SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ NA OBSZARZE MIASTA SŁUBICE, realizowanego według WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH FIDIC (czerwony).

Projekt POliŚ.

"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Słubice"

Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach realizuje zadanie pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Słubice" w ramach działania 2.3 "Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach", oś priorytetowa II "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

8 września 2016 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została podpisana przez Prezesa Zarządu Zakładu Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. Kaziemirza Górę umowa o dofinansowanie tego zadania.

Czytaj więcej

Masz awarię ?

Skontaktuj się z nami, zajmiemy się tym!
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
Kasa jest czynna w godzinach od 7.30 do 14.30

tel. / fax: +48 (95) 758 2665

Skorzystaj z formularza kontaktowego